Ana sayfa » Blog » LGS kursları Kızılay Demetevler » Ortaokuldan Liseye Geçiş Sistemi

Ortaokuldan Liseye Geçiş Sistemi

Türkiye’deki öğrenci sayısı çok fazladır. Öğrencilerin gidebilecekleri nitelikli okul sayısı da sınırlıdır. Bu orantısızlık merkezi sınavların önemini daha da artırmaktadır. Çünkü nitelikli devlet okullarına ve özel okullara gidebilmenin yegane yolu merkezi sınavlarda alınacak yüksek puanlardır. Ülkemizde genel olarak kademeler arası geçişini sağlayan iki merkezi sınav vardır. Bunlar ortaokuldan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve orta öğretimden üniversiteye geçişteki yüksek öğretim kurumları (YKS TYT ve  AYT ) sınavıdır.

Türkiye’de son yıllarda ortaöğretime geçişte çeşitli sınavlar uygulanmıştır. Öyle ki 2000 yılından beri beş farklı sınav türü denenmiştir: Liselere Giriş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Ortaöğretime Geçiş Sistemi-OGES ve Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) ve şuan Liseye Geçiş Sistemi (LGS).

TEOG öncesi sınavlar tek sınava dayalı idi. Bu sınavlar okuldaki müfredatla yeterince bağlantılı değildi. Bu nedenle  öğrenciler okul derslerini yeterince önemsemiyordu, devamsızlıkları artmıştı. Bu nedenle dershane ihtiyacının doğmasına sebep oluyordu.

Liseye Geçiş Sistemi

Ortaya çıkan bu sorunlara çözüm bulmak için 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren TEOG uygulanmaya başladı. TEOG amaçları: “Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek; eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak; ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak; sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak; öğretmenin meslekî performansını artırmak; okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak; öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek; başarı değerlendirmesini sürece yaymak; telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak; orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek ve öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek” olarak belirtilmiştir.

Sekizinci sınıfın her iki dönemindeki Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil,  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden bir sınav yapılacak. Sınavdan elde edilecek ağırlıklı ortak sınav puanı ve yılsonu başarı puanı hesaplanarak öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanacak. Başta çoktan seçmeli test olarak yapılacak sınavlar zamanla açık uçlu sorular şekline dönüşecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başında MEB 2013 yılından beri uygulanmakta olan TEOG’un temelde öğrencilerin sınav kaygısını artırdığını belirterek ortaöğretime geçişte yeni bir sistem arayışına girdi.

Yeni sistem LGS. LGS sistemini genel olarak özetlemek gerekirse, öğrenciler adresine bağlı olarak evine en yakın okula ya da nitelikli okul olarak ayrılan liselere kayıt yaptırabilecek. Nitelikli okullara girebilmek için LGS sınavına girmek gerekiyor.