Ana sayfa » Blog » LGS kursları Kızılay Demetevler » Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri

Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri

Ankara LGS dershanesi:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik İşlevi: Ankara LGS Hazırlık Kursu programlarının amacına ulaşması ve öğrencilerin daha başarılı olması önemlidir. Bu açıdan ileri ülkelere göre ülkemizde önemi henüz yeterince anlaşılmamış olan rehberlik hizmetlerinden yararlanmak gerekir. Hizmetlerin aktarılmasında rehberlik servisi kadar, öğrencinin de rehberlik istemes faydayı üst boyutlara çıkarır. Danışmandan yardım istemek, öğrencinin kendine olan güvenini artırır. Çünkü rehberlik öğretmeninin her zaman doğruyu bilme şansı olmaz. Ankara LGS Hazırlık Kursları rehberlik hizmetleri, öğretimin daha verimli, sınav tercihlerin de daha isabetli yapılmasında en büyük yardımcımızdır.

Rehberlik hizmetlerinin görevleri;

– Öğrencilere verimli çalışma teknikleri hakkında bilgi vermek.

-Psikolojik olarak Sınavlara hazırlamak,

– Olumsuz çalışma alışkanlıklarını hakkında bilgilendirmek.

– Deneme sınavları ve üst okullara giriş sınavı sonuçlarını değerlendirrerek öğrenciyi bilgilendirmek.

– Sınavdaki dikkatsizlikler belirlemek ve öğrencilerin sınav kaygıları üzerindeki sorunları gidermek.

– Öğrencilerin sınav anındaki tutumlarını, hız ve zamanlama hakkındaki sorunlarını tespit edip çözüm bulmak,

– Test teknikleri hakkında bilgi vermek.

-Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü sorunların çözümünde yardımcı olmaktır.

2.2. Ekonomik İşlevi:

Ankara LGS Hazırlık Kursu öğretime başlama devir ve nakil izni esnasında istenecek personel sayısı, bu personelin LGS Hazırlık Kursu olan ekonomik bağlılığı ve LGS dershanesi ne gelen öğrenci sayısı dikkate alındığında önemli bir ekonomik gelirle karşılaşılmaktadır. Yasal mevzuatlara uygun olarak açılan Ankara LGS dershanesi  işçi-işveren, müşteri-esnaf, işçi-maliye, işveren-maliye ilişkileri bakımından ekonomik fonksiyonu çok fazladır. Ayrıca, işsizliğin önemli bir sorun olduğu Ülkemizde, Ankara LGS dershanesi istihdam ettiği personel sayısı, yapılan yatırımlar (dokümantasyon, reklam, ek bina, vs.) ve ödediği vergiler açısından katkısı büyüktür. LGS Hazırlık Kursu nda öğrencilerin resmi okullardaki sınıfına uygun ders ve yardımcı ders kitaplarının okutulması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara paralel olarak Ankara LGS dershanesi yönetimince hazırlanan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile okutulabilir. Buna göre Ankara LGS dershanesi, beraberinde soru bankaları, ders kitapları, test kitaplarına bağlı olarak bir sektörün oluşmasına yol açmıştır.

2.3. Eğitimin Yaygınlaştırılması İşlevi:

Ankara LGS Hazırlık Kursu Eğitimin geniş kitlelere yaygınlaştırılması bakımından da özel Ankara LGS dershanesi  önemli bir fonksiyona sahiptir. Özel ders almaya göre çok ucuz olduğu için Ankara LGS dershanesi olan talep daha fazla olmaktadır. Fırsat eşitliği bakımından da son derece önemlidir. Asgari ücret sisteminin baskın olduğu toplum yapımız düşünülürse, Ankara LGS dershaneleri düşük ders ücreti, geniş halk kitlelerinin okuyup üniversiteye girme imkânını artırmaktadır. Dışarıdan okul bitirme sınavlarına katılan insanların özel ders alması, hem ekonomik hem de zaman bakımından mümkün olmadığından, bazı dershaneler gece eğitim vererek bu ihtiyacı karşılarlar. Bu yönü ile de eğitim imkânı sağlanmaktadır.