Ana sayfa » Blog » LGS kursları Kızılay Demetevler » Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri-2

Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri-2

2.4. Demokratikleşme İşlevi:

Türkiye’de eğitim sistemi içerisinde Ankara LGS Hazırlık Kursu nun; eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında kültürel ve ekonomik etkinliklerinin olması ayrıca sosyal yapı içerisinde demokratikleşmeye katkısı açısından da, belirli bir yerinin olduğu görülmektedir. “Çağdaş rehberlik ve eğitim anlayışının kazandırılması, düzenli, serbest tartışma ve yarışma ortamının sağlanması, çeşitli gezi etkinliklerin düzenlenmesi ve toplumsal barışın sağlanması bakımından da Ankara LGS dershanesi önemli bir fonksiyona sahip gözükmektedir”. Sivil toplumun en önemli özelliği, örgütlü toplum olmasıdır. Kişi veya kişiler seslerini duyurabilmek, haklarını koruyabilmek için örgütlenme yoluna gitmişlerdir. Ankara LGS Hazırlık Kursu, üyelerinin haklarını korumak, eğitim hizmetini yürütebilmek, rekabette yer alabilmek ve yeni gelişmelere uyum sağlamak için örgütlenme yoluna gitmişlerdir. Her şeyin devletten beklendiği bir toplumda, bu tür örgütlenmeler demokratikleşmenin tabana yayılması anlamında algılanmalıdır.

2.5. Sosyal ve Kültürel İşlevi:

Ankara LGS Hazırlık Kursu başta rehberlik servisi çalışmaları olmak üzere, sosyal ve kültürel etkinliklerde de bulunurlar. Bu etkinliklerin bazıları şunlardır:

· Başta meslek seçimi, sınav kaygısı giderme, akran-ergen grubu iletişimi, anne-baba-çocuk iletişimi gibi pek çok konuda düzenlenen söyleşiler ile öğrenci ve veli seminerleri,

· Çeşitli konularda düzenlenen kompozisyon, şiir, karikatür yarışmaları,

· Ders ve test kitapları dışında yayınlanan çeşitli kitap, yayın ve dergiler,

· Çeşitli kampanyalar (sigara ve zararlı madde karşıtı, sosyal sorumluluk,  çevre, kan bağışı vb.),

· Eğitsel kol faaliyetleri,

· halı saha maçı,Masa tenisi,  satranç vb. alanlarda düzenlenen sportif yarışmalar,

· Fakir ve başarılı öğrencilerin ücretsiz eğitim almaları için ayrılan özel kontenjan.

2.6. Sınavı Kazanamayan Gençlerin Yeni Umut Kapısı Olma:

Eskiden ÖSYM tarafından öğrencilere sınavlar sonunda ‘Hiçbir yeri kazanamadın’ gibi bir belge gönderiliyordu. Bu belgeyi alan üniversite öğrenci adaylarının gideceği bir üst okul yoktu. Devlet bunlarla ilgili hiçbir organize sistem kurmamıştı. Gençlerin başıboş kalmaları halinde psikolojik olarak toplumsal düzeni bozucu faaliyette bulunmaları BAŞTA OLMAK ÜZERE , kendi bedenleri üzerinde zarar verici bir eylemde bulunmaları, bunalıma girmeleri, yetenekleri dışındaki işlerde istihdam edilemeye çalışmaları gibi olası olumsuz sonuçlar ile karşılaşılabilir. Bu anlamda Ankara LGS Hazırlık Kursu hiçbir şey yapmasa da bu gençler için yeni bir umut olmuştur. Ankara LGS Hazırlık Kursu nın bu işlevi üniversiteye giriş sınavını kazanamayan gençler için yeni bir umut kapısı olma anlamına gelir. Bu da kazanamayan gençler açısından önemli bir görevdir.

2.7. Boş Zamanları Değerlendirme:

Ankara LGS Hazırlık Kursları, öğrencilerin boş zamanlarını eğitim ortamında değerlendirmelerini sağlar. Bu yolla öğrenciler, hafta sonu, hafta içi ya da akşamları yani uygun olan zamanlarında, Ankara LGS Hazırlık Kursu na giderek eğitim ortamında vakitlerini geçirmekte ve eğitimle meşgul olmaktadırlar. O halde, Ankara LGS Hazırlık Kursları topluma bir hareketlilik getiriyor. Gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmaya yardımcı oluyor. Devletin gözetim ve denetimi altında eğitim öğretim yapan Ankara LGS Hazırlık Kursu yoluyla, gençler eğitim ortamında bulunuyor. Olası kötü alışkanlıklara kapılma riski bir bakıma ortadan kalkmış oluyor. Ankara LGS dershaneleri, Ankara LGS Hazırlık Kursu, Ankara LGS dershanesi böyle de bir dolaylı işlevi bulunmaktadır.