Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Destek Eğitim Kursları Ankara TYT ve AYT Kursu

Destek Eğitim Kursları Ankara TYT ve AYT Kursu

Son yıllarda üniversite kazanmak daha önemli hale gelmiş, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri artmıştır. Bunu karşılamak için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Devlet kurumlarında bir çok değişikliğe gidildiği gibi, özel sektör de bu alanda bir takım değişikliklere giden girişimleri olmuştur.  Özel sektörün öğrenci ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için TYT ve AYT hazırlık kursu ve etüt merkezleri açması bilinen bir durumdu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler de destek eğitim kursları ve yetiştirme kursları açarak özel sektöre rakip olmaya başlamıştır.

Üniversite hazırlık kursları öğrencilerin bilgi eksikliklerini karşılamak, mevcut bilgilerini testler ile pekiştirmek için faaliyet gösteren merkezlerdir. Özel öğretim kursları, MEB izniyle açılabilen öğrencileri yüksek öğretime (üniversiteler) hazırlamaya yönelik faaliyet gösteren, denetim ve değerlendirmeleri yine MEB tarafından yapılan eğitim kurumlarıdır. TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin asıl görevinin ise Zabun (2011) bir üst öğrenim okuluna geçmek için yapılan sınavlarda öğrencinin başarılı olmasını sağlamak olarak ifade etmektedir.

Destek Eğitim Olarak Üniversite hazırlık kursları

Ankara TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin 1950″li yıllarda yaygınlaştığını ifade eden Akyüz (2001); TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin ortaya çıkmasının ve yayılmasının başlıca nedenleri olarak; öğretmen dağılımının bölgelere ve okullara göre farklılık göstermesi, bazı okullarda derslerin boş geçmesi/yetersiz elemanlarla doldurulması, sınıfların kalabalık olması ve araç-gereç yetersizliği, okullardaki sınav tekniği ile yüksek öğretime geçiş sınavı nın farklılığı, velilerin çocukların daha iyi yetiştirilmesine yönelik artan arzuları olduğunu ifade etmektedir.

Ankara TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin sayılarının artması ile birlikte Türkiye”nin değişik bölgelerinde de TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershaneler yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Özel dershaneler Birliği (ÖZDE-BİR)”nin 2013 verilerine göre 3.858. dershanede toplam 1.280.297 öğrenci öğrenim görmüştür. Bazı ülkelerde dershanelerin tercih edilme oranına bakıldığında Ray (2007) ve Lee (2013)”ye göre Brezilya”da öğrencilerin %50″si; Kore”de % 59 ile %64 arasında; Kamboçya”da öğrencilerin %30 ile % 60 arasında; Mısır”da %53 ile % 60 arasında; Gine”de öğrencilerin %19″u; Japonya”da %70; Hong Kong”da %39 ile %41 arasında;   Kıbrıs”ta öğrencilerin %86″sı dershaneleri tercih etmektedir.

Ankara TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin asıl görevi öğrencilerin bilgi eksikliklerini tamamlama, bilgilerini pekiştirme, test soruları ile sınavlara hazırlamaktır. TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershaneler ve özel öğretim kursları kuruluşundan buyana sürekli tartışılan bir sektör olmuştur. Tartışmaların odak noktası  genellikle TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerin kapatılması üzerinedir. Örneğin 1962 yılında da dershanelerin kapatılması tartışılmış, buna rağmen faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Yine 1983 yılında aynı konu tekrar açılmış, TBMM tarafından dershanelerin kapatılmaması kararı alınmıştır. Buna rağmen Milli Güvenlik Konseyi tarafından 1983 yılında yeni özel dershanelerin açılmasına yasaklama, 1984 yılında ise var olandershanelerin kapatılmasına hükmedilmiştir. Hükümet değişikliğinden dolayı kapatma hükmü yürürlükten kaldırılarak dershaneler faaliyetlerini devam ettirmiştir. Mart 2012 den bu güne dershanelerin kapatılması tartışmaları yeniden başlamıştır (ÖZ-DE-BİR, 2013; Gümüş, 2014; Özoğlu, 2011).

Dershanelere duyulan ihtiyaçlar

Ankara TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelere neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin literatür tarandığında farklı gerekçeler ileri sürülmektedir. TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelere duyulan ihtiyaçlar şu şekilde özetlenebilir:

1-Okullardaki eğitimin yapılan sınavlara göre yetersizliği.

2-Yüksek öğretim geçiş anlamında yapılan sınavlarda başarılı olma isteği.

3-Ankara TYT ve AYT kursu ve ya dershanedeki sınıfların okullardaki sınıflara göre öğrenci sayısının az olması, kullanılan materyallerin fazla, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin daha yoğun olması.

4- Daha nitelikli bir eğitime duyulan ihtiyaç.

5- Üniversite sayısının az; üniversite öğrenimi görmek isteyenlerin fazla olması.

6-Ankara TYT ve AYT hazırlık kursu ve ya dershanelerdeki eğitim kalitesi ve ders içeriğinin zenginliği.

7- Okullarda uygulanan öğretim programlarının merkezi sınavın yapısına uygun olmamasıdır.

Eksenim Vip Eğitim 2009 dan bu yana  Ankara da Demetevler Kızılay ve Yenimahalle Çayyolu nda  YKS, TYT ve AYT kursu, özel matematik dersi ve özel matematik kursu vermeye başlamıştır.