Ana sayfa » Blog » Ankara TYT ve AYT kursu » DEMETEVLER AYT KURSLARI REHBERLİK

DEMETEVLER AYT KURSLARI REHBERLİK

Sosyoloji, psikoloji ve felsefe bilimlerindeki gelişmeler toplum içinde psikolojik danışma ve rehberlik alanında bir ihtiyacın hissedilmesine yol açmıştır. Psikolojik danışma ve rehberliğin kökleri bu alanlardaki gelişmelere dayanmaktadır. Rehberlik kavramı şekil 4’te özetle gösterilen gelişmeler doğrultusunda şekillenmiştir.

DEMETEVLER AYT KURSLARI nda REHBERLİĞİN İLKELERİ:

Şekilde de görüldüğü gibi rehberlik ilkeleri, rehberliğin dayandığı felsefe, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilim dallarının üzerine kurulmuş ve bu bilimlerin özünden oluşmuştur. Rehberliğin ilkeleri bu temellerden etkilenerek şu şekilde belirlenmiştir.  

1) Rehberlik demokratik ve insancıl bir anlayışa dayanır.

2) Rehberlik bireye dönüktür ve onun değerine önem verilir.

3) Rehberlik bireyin bir bütün olarak tüm kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmeyi esas alır.

4) Rehberlik hizmetleri tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur.

5) DEMETEVLER AYT KURSLARI nda Rehberlik gönüllüğe ve işbirliğine dayanır.

6) Rehberlik insan yaşamının her döneminde gerek duyulabilen sistemli ve profesyonel bir yardımdır.

7) Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.

8) DEMETEVLER AYT KURSLARI nda İnsan saygıya değer bir varlıktır.

9) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır.

10) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

11) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

12) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

13) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramıyla bağdaşmaz?
 2. Rehberlik sistemli bir yardım sürecidir.
 3. Rehberlik bireyin öznel dünyasına yöneliktir.
 4. Rehberlik bireyin alternatifler üretmesine yardım sürecidir.
 5. Rehberlik doğru olan bir görüşü bireye kabul ettirme söz konusudur.  *
 6. Rehberlikte bireyin kendini anlaması ve değerlendirmesi yönünde yardımcı olunur. 

2.Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçları içinde yer almaz?

A) Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma

B) Bireye çevresinde kendisine açık olan fırsatları görmesini sağlama

C) Bireyin vereceği kararlarında tavsiyelerde bulunma *

D) Bireyin çevresine uyum sağlamasında yardımcı olma

E) Bireyin var olan gizil güçlerini geliştirmesini sağlama

 • Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre rehberliğin birincil amacı olan ve en üst basamakta yer alan ihtiyaç hangisidir?
  • Saygı
  • Ait olma
  • Kendini kabul
  • Kendini gerçekleştirme *
  • Güvenlik