Ana sayfa » Blog » Ankara TYT ve AYT kursu » Özel Kursların Gerekliliği

Özel Kursların Gerekliliği

Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay özel  dershaneler Türkiye’de eğitim devlet eliyle planlanıp uygulanıyor olmasına rağmen, son dönemlerde gerek eğitim kalitesinin arttırılması, gerekse toplumdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla özel teşebbüsler eğitim sektörüne yönelmişlerdir (Okur ve Dikici, 2004). Böylece üniversite hazırlık özel dershaneler açılmıştır.

Başlangıçta Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay özel  dershaneler, üniversite hazırlık dershaneleri yabancı dil, sanat ve ev ekonomisi alanında ders vermişlerdir. Ancak son zamanlarda üniversiteye girişin zorlaşması, öğrenci sayısının ve öğrenciler arasındaki rekabetin artması, orta öğretimde TEOG, LGS gibi sınavlarla öğrenci alan okullara talebin artması, giriş sınavlarında kullanılacak tekniklerin üniversite hazırlık dershanelerinde verilmesi, öğrenci velilerinin çocuklarının daha iyi yetişmesi, bilgi ve beceriler kazanması düşüncesi özel dershanelerin sayılarının hızla artmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Aynı zamanda Yüksek öğrenimdeki kontenjanların sınırlı olması, kaliteli eğitim veren üniversite sayısının hızla artırılması ve üniversite mezunlarına iş olanaklarının sağlanması da gerekir. Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay özel  dershanelerde yapılan öğretimin değerlendirilmesi üzerine birçok araştırma bulunmaktadır.

Duman (1984), Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay özel  dershaneler ve işlevlerini incelemiştir. Tunay (1992), lise öğrencilerinin özel dershanelere iten faktörler üzerinde durmuştur. Umay (2000), yaptığı araştırmada, özel dershanelerde öğrencilerin analitik düşünmesinin değil, sınavda çıkabilecek problemlerin olası çözüm kalıplarının öğretildiği ve öğrencilerin buna önem veren öğretmenler istediklerini ifade etmiştir. Yiğit ve Akdeniz (2001), Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay özel  dershaneler öğretmenlerinin kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerle birebir ilgilenmeleri ve dershanelerde uygulanan programların ÖSS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı)’ye doğrudan yönelik olması gibi nedenlerin öğrencileri dershaneye yönelttiği sonucuna varmışlardır.

Diğer bir araştırmada ise, özel dershanelerin temel görevinin okulda verilen eğitime destek olunması ve eksik kalan konuların tamamlanması gerektiği halde bu görevi yapmadıkları açıklanmıştır (Morgil vd, 2001). Ayrıca Morgil, Yılmaz ve Geban (2002) özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkilerini incelemişler ve özel dershanelerde yapılan eğitim sürecinde öğrenci başarısının arttığını saptamışlardır.

riz. Dersane ile İletişime geçiniz.