Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Özel Kurs İhtiyacı

Özel Kurs İhtiyacı

Özel Dershane İhtiyacı nın nedeni; Türkiye’de MEB’e ait ortaöğretim kurumlarında sınıfların kalabalık olması, fiziki konumların yetersizliği ikili öğretim ve öğretmelerin isteksizliği, bazı okullarda derslerin boş geçmesi gibi nedenler öğrencinin öğrenmesini engellemekte ve okullarda var olan sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Ortaöğretime devam eden öğrencilerin mevcut Üniversiteye Giriş Sınavına hazırlanması ve ona göre donatılması gerekir. Her yıl yaklaşık iki milyon öğrenci Üniversiteye Giriş Sınavına hazırlanmaktadır. Ancak öğrencilerin çoğunluğunun kazanamadığı Üniversiteye Giriş Sınavı sonrası yaşananlar düşündürücüdür (Ortaş, 2006a; Eğitim Sen, 2007; Turan & Alaz, 2007).

Ortaöğretim kurumlarından gelen adayların sistemden ayrıldıktan sonra Üniversiteye Giriş Sınavı nda daha başarılı olmaları, sistemin içinde bulunan özellikle kamu okullarının yetersizliği ve bu okullardaki öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme biçiminin üniversiteye giriş sınavı na uygunsuzluğunun öğrencilerin özel ders ya da özel dershane lere talebini doğurmaktadır. Birçok aile ise çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için onları özel okullara veya özel dershane ye göndermeyi zorunlu görmektedirler.

Yapılan araştırmalar

Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre Fen ve Anadolu liselerinin öğrencileri bir tarafa bırakılırsa normal liselerin durumu oldukça sıkıntılıdır. Artık destek eğitimi olmaktan çıkıp, asıl eğitime dönüşmüş gibi görünen özel dershane sistemi dışında kalan bir öğrencinin ise sınav kazanmasına, daha iyi bir okula, üniversiteye gitmesine neredeyse imkânsız gözüyle bakılmaktadır (Özdemir, 2001; Ceyhun & Karagölge, 2004; Ekici, 2005; Ortaş, 2006a, b; Eğitim Sen, 2007; Turan & Alaz, 2007). Parası olanların dershanelere giderek, özel öğretmenler tutarak, ne kadar doğru ölçtüğü tartışılabilecek olan, 3,5 saatlik sınavın gereklerine göre daha kolay hazırlanması, parası olmayanların ise ya parası olanlardan kalan kontenjanlara girerek ya da okullarda öğretildiği kadarıyla sınava hazırlandığı bir sistemin Anayasa’nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Eğitimde İmkân ve Fırsat Eşitliği” ilkesiyle bağdaşması tartışma konusudur (Aslan, 2004; Gök, 2006).