Ana sayfa » Blog » Ankara TYT ve AYT kursu » KIZILAY AYT KURSLARI NDA REHBERLİK

KIZILAY AYT KURSLARI NDA REHBERLİK

kızılay ayt kursları Sosyoloji, psikoloji ve felsefe bilimlerindeki gelişmeler toplum içinde psikolojik danışma ve rehberlik alanında bir ihtiyacın hissedilmesine yol açmıştır. Psikolojik danışma ve rehberliğin kökleri bu alanlardaki gelişmelere dayanmaktadır. Rehberlik kavramı şekil 4’te özetle gösterilen gelişmeler doğrultusunda şekillenmiştir.

KIZILAY AYT KURSLARI nda REHBERLİĞİN İLKELERİ:

Şekilde de görüldüğü gibi rehberlik ilkeleri, rehberliğin dayandığı felsefe, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilim dallarının üzerine kurulmuş ve bu bilimlerin özünden oluşmuştur. Rehberliğin ilkeleri bu temellerden etkilenerek şu şekilde belirlenmiştir.  

1) Rehberlik demokratik ve insancıl bir anlayışa dayanır.

2) Rehberlik bireye dönüktür ve onun değerine önem verilir.

3) Rehberlik bireyin bir bütün olarak tüm kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmeyi esas alır.

4) Rehberlik hizmetleri tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur.

5) kızılay ayt kursları nda Rehberlik gönüllüğe ve işbirliğine dayanır.

6) Rehberlik insan yaşamının her döneminde gerek duyulabilen sistemli ve profesyonel bir yardımdır.

7) Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.

8) kızılay ayt kursları nda İnsan saygıya değer bir varlıktır.

9) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır.

10) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

11) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

12) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

13) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

ankara mezun kursu dershanesi
KIZILAY AYT KURSLARI

SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramıyla bağdaşmaz?
 2. Rehberlik sistemli bir yardım sürecidir.
 3. Rehberlik bireyin öznel dünyasına yöneliktir.
 4. Rehberlik bireyin alternatifler üretmesine yardım sürecidir.
 5. Rehberlik doğru olan bir görüşü bireye kabul ettirme söz konusudur.  *
 6. Rehberlikte bireyin kendini anlaması ve değerlendirmesi yönünde yardımcı olunur. 

2.Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçları içinde yer almaz?

A) Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma

B) Bireye çevresinde kendisine açık olan fırsatları görmesini sağlama

C) Bireyin vereceği kararlarında tavsiyelerde bulunma *

D) Bireyin çevresine uyum sağlamasında yardımcı olma

E) Bireyin var olan gizil güçlerini geliştirmesini sağlama

 • Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre rehberliğin birincil amacı olan ve en üst basamakta yer alan ihtiyaç hangisidir?
  • Saygı
  • Ait olma
  • Kendini kabul
  • Kendini gerçekleştirme *
  • Güvenlik
 • Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Eğitimde önceliğin bireyin bilişsel gelişimine verilmesi

B) Meslek seçiminin zorlaşması

C) Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü

D) İlerici eğitim anlayışının benimsenmesi*

E) Akıl sağlığına verilen önemin artması