Ana sayfa » Blog » Ankara TYT ve AYT kursu » Şentepe kursları nda Rehberlik

Şentepe kursları nda Rehberlik

REHBERLİK ÖRGÜTÜNDE BULUNAN BAŞLICA SERVİS BİRİMLERİ

Şentepe kursları   

1) BİREYİ TANIMA: Bireyin Yetenekleri, özellikleri güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgileri hakkında bilgi toplanır. Bireyi tanımada ki amaç, bireyin kendisini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır.

Bireyi tanımada bilinmesi gereken yönler; bireyin sağlığı, yetenekleri, ilgileri, akademik başarısı, kişilik özellikleri, benlik tasarımı ve çevresidir.

Şentepe kursları   

Yetenek: Eğitim yolu ile bilgi ve beceri kazanma gücünün karakteristik belirtisi sayılan özellikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek çeşitleri;

1. Sözel yetenek (a-Sözel akıcılık b-Sözel akıl yürütme)

2. Sayısal yetenek (a-Hesaplama b-Sayısal akıl yürütme)

3. Şekil-uzay yeteneği (a-Şekil algısı b-Uzay ilişkilerini görebilme)

4. Renk algısı

5. Bellek

6. Ayrıntıyı algılama

7. Mekanik yetenek

8. El becerisi

9. Parmak becerisi

10. El-göz işbirliği olarak sıralanabilir.

İlgi: Bir nesne ya da faaliyete karşı, kısıtlayıcı koşullara karşın oldukça sürekli bir bağlanma durumu.

Benlik tasarımı: Kişinin kendisini nasıl gördüğü (algıladığı).

Şentepe kursları   

Bireyi Tanıma Hizmetlerinin İlkeleri

1) Bireyleri tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır.

2) Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.

3) Takım halinde birlikte çalışmayı gerektirir.

4) Süreklidir.

5) Bilgiler objektif, geçerli ve güvenilir olmalıdır.

6) Elde edilen sonuçlar çok dikkatli kullanılmalıdır.

7 )Toplanan bilgiler, bir bütünlük içinde sınıflandırılmalı, özetlenmeli; öğrencilerle paylaşmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunmak üzere dosyalanmalıdır.

8) Özel ve gizli olmayan bilgilerden ilgili herkesin yararlanması sağlanmalıdır.

9) Mesleki etik kurallara mutlaka uyulmalıdır.

10)Bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak benimsenmelidir.

Şentepe kursları   Bireyler Hakkında Toplanacak Bilgiler

a- Kimlikle ilgili tanıtıcı bilgiler.

b- Fiziksel gelişim ve sağlık durumu.

c- Aile durumu.

d- Sosyal gelişim ve uyumu.

e- Okul özgeçmişi.

f- Zihinsel özellikleri.

g- Bazı kişilik özellikleri.

h- Eğitsel ve mesleki planları ve amaçları.

Şentepe kursları Bireyi Tanımada Kullanılan Özel Teknikler

 Psikolojik danışma hizmetlerin yürütülmesinde birey hakkında yeterli ve geçerli bilgi toplanması önemlidir. Bu amaçla geliştirilmiş teknikler kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1) Gözlem

2) Olay kaydı

3) Dereceleme ölçekleri (a- Sayısal ölçekler b- Grafik ölçekler c- Standart ölçekler d- İşaretleme listesi e- Zorunlu seçmeli dereceleme)

4) Otobiyografi

5) Sosyometri

6) Kimdir bu Tekniği