Ana sayfa » Blog » YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu) » Ankara YKS Kursu aşamalar

Ankara YKS Kursu aşamalar

Dikkati çekme:

Öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için Ankara YKS Kursu na katılan öğrencilerin dikkatinin konu üzerine yönlendirilmesi gerekir. Bilgiyi işleme kuramı öğrenmenin dikkat etme süreciyle başladığını belirtir. Öğrenciler sadece dikkat ettiği, kendileri için önemli olan bilgiyi öğrenir. Dikkat çekme, öğrenme sürecinin başlaması ve devam etmesi için gerekli bir önşart öğretim etkinliğidir.

Öğrenciyi hedeften haberdar etme:

Ankara YKS Kursu nda öğretimin başında kursiyerlerin konuyla ilgili hedeflerden haberdar olması gerekir. Öğrenciler konuyu öğrendiğinde neyin nerede nasıl içine yarayacağını bilmesi onların öğrenme isteği ve motivasyonunu üzerinde etkilidir. Etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin konuya motive olması gerekir. Öğrencilerin konuya iyi motive olması, derse katılımlarını ve sınav başarılarını artırır. Öğrenciyi konuda hedeften haberdar etme onların motivasyonunu artırarak derse katılımını artırır. Motivasyonla örgencinin öğrenmeye ayırdığı zaman ile doğru orantılıdır.

Ön koşul öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama:

Ankara YKS kursu nda öğrenilecek yeni bilginin öğrencinin ön öğrenmeleri ile ilişkilendirilmesi öğrencinin yeni konuyu öğrenmesini kolaylaştırır. Öğrencinin yeni öğretilecek konuya ilişkin ön öğrenmeleri, öğrenci ile öğrenilecek konu arasındaki en önemli köprüdür. Bu nedenle Ankara YKS kursu nda öğretim sırasında önkoşul öğrenmelerin yani öğrencinin temel bilgilerinin hatırlatılması anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.

Yardımcı Materyal Kullanma:

Bu aşama Ankara YKS kursu nda ögrencinin yeni bilgi ile ilk karşılaştığı aşamadır. Bu aşamada kursiyerlere yeni konu ile ilgili uygun uyarıcı materyallerin sunulmalıdır. Kavramlar ile ilgili uyarıcı materyallerin sunulmasında örnek çeşitliliği artırılmalıdır.

Öğrenme rehberi sağlama:

Bu aşamada  YKS kursu Ankara da öğrencinin yeni bilgiyi uzun süreli belleğine kodlaması için öğrenme rehberi sağlanır. Bu amaçla öğrenciye öğrenmede kullanacağı bilişsel öğrenme stratejileri, öğrenme yöntemleri öğretilmektedir.

Performans ortaya çıkarma:

YKS kursu Ankara da öğretimin bu basamağında öğrencinin yeni konuyu ne oranda ve hangi doğrulukta özümsediğinin belirlenebilmesi için öğrenci tarafından gösterilmesidir.

Dönüt sağlama:

Yeni öğrenmelerin göstergesi olarak  YKS kursu Ankara da performansı ortaya çıkarma ile yakından ilişkili bir diğer etkinlik öğrenene geri dönüt sağlamaktır. Öğrencinin yeni davranışı sergilerken performansına göre zamanında ve uygun dönüt sağlanmalıdır. Dönüt, öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi verir. Dönüt yada değerlendirme aşamasında örgenciyi neleri öğrendiği ve daha neleri öğrenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

Performansı değerlendirme:

Bu aşamada öğrencinin öğrendiğinin göstergesi olarak yeni bilgi veya beceriye yönelik gösterdigi performans degerlendirilir. Dersin son aşamasında yapılan bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciye yeni öğrendikleri konu ile ilgili performansı hakkında uygun dönüt verilmelidir. YKS kursu Ankara da Öğrencinin dogru davranışları pekiştirilmeli ve yanlışları düzeltmesi için de geriye dönük yeni ipuçları verilmelidir.

Hatırlama ve transferi güçlendirme:

Bu son açama  YKS kursu Ankara da öğrencinin yeni bilgiyi hatırlaması ve yeni durumlarda kullanmasını güçlendirmek için aralıklarla gözden geçirmesini sağlamak gerekir. Öğrenilen bilgilerin transfer edilebilmesinde en iyi yol, öğrencinin öğrendiklerini kullanabileceği farklı, yeni ve çeşitli örnekler ve durumlarla karşı karşıya gelmesidir.