Ana sayfa » Blog » Üniversite sınavına hazırlık » Liseye hazırlık kursları

Liseye hazırlık kursları

Hazırlık kursları

ankara LGS YAZ KURSU

Üniversiteye hazırlık dershaneleri, üniversite hazırlık kursları ve liseye hazırlık kursları önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü nitelikli insan gücü yetiştirmede en önemli görev şüphesiz eğitim kurumlarına düşmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, toplumların ve ülkelerin kendilerini geliştirmesi ve hızla gelişmekte olan dünyaya ayak uydurabilmesi için insanlarını hayatın her alanında eğitmesi gerekmektedir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, bireylerin iyi eğitim almaları ve iyi bir meslek edinmeleri nerede ise zorunlu hale gelmiştir. İnsanlar, meslek sahibi olmak ve sosyo-ekonomik bir statü kazanmak için üniversite eğitimi almak zorunda kalmaktadır. Ancak resmi eğitim kurumları bu konuda yetersiz kaldığı için üniversite hazırlık dershaneleri, üniversite hazırlık kursları ve liseye hazırlık kursları tamamlayıcı görevleri vardır.

Gelişmekte olan ve genç nüfusu dünya ortalamasının çok üstünde olan ülkemizde eğitime verilen önemin artmaya başladığı, anne babaların çocuklarının eğitimini hayatlarının merkezine aldıkları gözlenmektedir. 1974 yılından itibaren Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarla öğrenciler üniversite eğitimi almaya hak kazanmaktadırlar. Son yıllarda sınava giren öğrenci sayısının artması, üniversite sınavları nın toplumun büyük bir kısmı tarafından takip edilmektedir. Bu da yükseköğretim kurumlarını, ülkemiz şartlarında öğrencilerin ilerde meslek sahibi olmalarında bitirmeleri gereken eğitim kurumları olarak ön plana çıkarmıştır.

Hazırlık dershaneleri

İyi bir meslek sahibi olmak amacı ile başvurulan üniversite giriş sınavı oldukça zorlu ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler ve ebeveynleri bu büyük yarışı başarı ile geçmenin endişesini fazlasıyla taşımaktadırlar. Gelecekleri için hayati öneme sahip bu sınava hazırlanan öğrenciler çok büyük emekler harcarken, anne-babaları onlar için her türlü fedakârlığı göstermektedirler. Ülkemizde her yıl üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayısının sınava giren öğrenci sayısına göre çok düşük olması, öğrenciler arasında büyük bir rekabet ortaya çıkarmaktadır.

Bu rekabette başarılı olabilmek için öğrenciler Ankara Üniversiteye hazırlık dershaneleri ve üniversite hazırlık kursları ve liseye hazırlık kurslarına başvurup , özellikle ortaöğretimdeki konuların tümünü toplu halde bir yıl içerisinde veren ve test çözme konusunda öğrencilere çok daha fazla olanak sağlayan TEOG liseye hazırlık kurslarına devam etmektedir. İki milyona yaklaşan adaydan yalnız % 20’sini seçerek yükseköğretime yerleştiren merkezi sınav, yol açtığı yarış nedeniyle, Ankara Üniversiteye hazırlık dershaneleri ve üniversite hazırlık kurslarının çoğalmasına neden olmuştur.

Müfredat dışı okuma, sosyal ve öteki uğraşlar, değişik faaliyet ve projelere katılım, üniversiteye giriş sınavı açısından bir zaman kaybı olarak görülmektedir. Bu nedenle, sistem; kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, ortaöğretimin temel amaçları ile yoğrulmamış bir lise mezunu profilinin yetişmesine yol açmaktadır . Bu durum öğrencilerin başarısızlıklarının sadece kendilerinden kaynaklanmadığını göstermektedir. Eğitim imkanlarından en üst düzeyde yararlanmak isteyen, iyi bir okul, iyi bir iş, iyi bir gelecek için daha ilköğretim çağlarından itibaren sınavlarla karşılaşan öğrenciler ve veliler farklı arayışlara girmektedirler. Bu nedenle üniversite hazırlık kursları, Ankara Üniversiteye hazırlık dershaneleri ve liseye hazırlık kurslarına elzem olmuştur.

Üniversiteye girişte uygulanan sınav sistemi

Üniversiteye girişte uygulanan sınav sisteminin eleyici nitelikte olması, şimdilerde eğitim sisteminin kaçınılmaz bir parçası olan dershaneleri de beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin en çok sayısal derslerde özellikle de matematik dersinde zorlandıklarını göstermiştir. Sınava dayalı eğitim sistemimizde mezuniyet alanı ne olursa olsun matematik dersinden başarılı olan öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşmektedirler. Bu sebepten dolayı veliler Ankara Üniversiteye hazırlık dershaneleri, üniversite hazırlık kursları, özel matematik kursu ve özel dersi çıkış kapısı olarak görmektedirler. İlköğretimden başlayarak üniversite eğitimine kadar eğitim-öğretimin her alanında, özellikle meslek seçiminde matematik dersinin yeri çok önemlidir. Öğrencilerin matematik başarıları, eğitimin her basamağında önemli yer tutmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ÖSYM’nin yaptığı her sınavda (TEOG, YGS, LYS, AYT, TYT vb.) matematik sorularının sınav puanlarına etkisi çok yüksektir. Dolayısıyla matematiğin bireylerin mevcut eğitimlerinin yanında, gelecekte güzel bir eğitim görmelerini sağlayacak bir kilit noktası oluşturduğu görülmektedir.