Ana sayfa » Blog » Kızılay Demetevler Dersane fiyatları » Dershane fiyatları neye bağlıdır?

Dershane fiyatları neye bağlıdır?

Ankara, Kızılay ve Yenimahalller Demetevler Dershane fiyatları, anne-baba eğitimi ve gelir durumu ile ilişkilidir.  -Ankara Dershane fiyatları nın aileler için önemli olmasına rağmen- öğrencinin akademik başarısı ile dershaneye gitme olasılığı arasındaki ilişki daha güçlüdür.

Alkan, Çarkoğlu, Filiztekin ve İnceoğlu’nun (2008) çalışması, anne ve babanın eğitimi ile gelir durumunun üniversiteye giriş sınavı nda başarıyı üç kanal üzerinden dolaylı olarak etkilediğini göstermektedir. Dershane fiyatları na bakılmadan daha eğitimli ebeveynlere sahip ve daha yüksek gelirli ailelerden gelen öğrencilerin hem geçmiş akademik birikimlerinin daha yüksektir. Bunun yanında hem ortalama üniversite giriş sınavı başarısı daha yüksek okullara girme, hem de dershaneye gitme olasılıkları daha yüksektir.

Ankara, Kızılay ve Yenimahalller Demetevler Dershane fiyatları, Dershaneye gitmenin bir diğer önemli belirleyicisi öğrencinin motivasyonudur. Tansel ve Bircan’ın (2005) çalışması, Dershane fiyatları nı önemsemeyen annenin ek bir yıl daha eğitim almış olmasının dershaneye gitme olasılığını % 2 yükselttiğine işaret eder. Öğrencinin liseden takdir derecesi ile mezun olmasının dershaneye gitme olasığını % 26, teşekkür ile mezun olmasının da bu olasılığı % 17 yükselttiğini belirtmektedir.

Bu tahminler çerçevesinde yapılacak kaba bir hesaplama, diğer tüm etkenler sabit tutulduğunda, Dershane fiyatları nı önemsemeyen annesi ortaokul mezunu olan ve teşekkür almış bir öğrenci ile annesi üniversite mezunu olan ama teşekkür alamamış bir öğrencinin dershaneye gitme olasılıklarının yaklaşık olarak aynı olacağını gösterir.

Ankara, Kızılay ve Yenimahalller Demetevler Dershane fiyatları,  Yapılan araştırmalar

Ankara, Kızılay ve Yenimahalller Demetevler Dershane fiyatları değişkenlik gösteriri. Ayrıca, Tansel (2013) ve Gurun ve Millimet (2008) çalışmalarında dershanelerin Türkiye genelinde dağılımının coğrafi/mekansal eşitsizliğe neden olduğu vurgulanır: Dershane fiyatları nı önemsemeyen Hakkari’de dershaneye giden öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilere oranı % 8’i bulmazken, bu oran Mersin’de % 40’ı ve Van’da %55’i  geçmektedir.

Özetle, mevcut araştırmalara göre dershaneye gitmenin üniversite giriş sınavlarında elde edilen başarı üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır. Dershane fiyatları, dershaneler erişim ve sosyoekonomik göstergeler ile ilişkilidir. Ek olarak, dershaneye erişim bölgeler arasında önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir ve bu nedenlerle dershanelerin üniversite giriş sınavlarında eşitsizliğe neden olduğu söylenebilir.

Ankara, Kızılay ve Yenimahalller Demetevler Dershane fiyatları önemlidir.  Öte yandan, özellikle Tansel’in (2005) bulguları, yüksek motivasyona sahip ve okul başarısı yüksek ancak düşük sosyoekonomik konuma sahip ailelerden gelen öğrencilerin de dershanelerden önemli ölçüde yararlandığına işaret etmektedir. Bu bulgu, dershanelerin belirli bir grup öğrenci için fırsat eşitliğini güçlendiren bir yönü bulunduğunu desteklemektedir