Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Kızılay ViP Dersane

Kızılay ViP Dersane

Kızılay ViP Dersane

Ankara Kızılay VİP Dersane ya da Butik Dersane olarak görülen Eksenim VİP Eğitim farkı ile Kızılay’da 10 ar kişilik gruplarla eğitim vermektedir. Kursumuzda öğrenciler küçük VİP gruplarla özel ilgiyle sınavlara hazırlanmaktadır. Kızılay şubesiyle VİP eğitimde bir marka olan dershanemiz tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla sizlerin beklentilerinize cevap vermektedir. Son yıllarda eğitimde rekabetin artması VİP eğitimi ön plana çıkarmıştır.

Büyük gruplarda eğitimin en yaygın ve mecburen kullanılan yöntemi sunumlardır. Büyük gruplarda eğitim zordur ve amacına ulaşması sıkıntılır. Bu nedenle son yıllarda geleneksel sunumların yanı sıra öğrencilerin derslere aktif katılımını sağlayacak büyük gruplarda küçük grup çalışmalarının oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda öğrenci başarısına olumlu yönde etki etmemektedir. Büyük sınıf dersinin bilgi aktarımı, aynı anda çok sayıda öğrenciye ulaşılabilmesinden ötürü ekonomik olması, yeni bilgilerin aktarılmasına uygun bir yöntem olması, diğer öğretim gereç, yöntem ve aktivitelerinden yapılacak alıntıların bütünleşmiş edilmesi için uygun bir iskelet oluşturma kapasitesi ve öğrencilerin çalışmalarına yol gösterici ya da denetleyici olabilmesi gibi olumlu özellikleri bulunmaktadır. Ancak büyük gruplarda eğitim öğrencilerin pasif konumda olması, analiz, sentez, nedenselleştirme problem çözme gibi öğrenme düzeyleri için uygun değildir. Eksenim Vip Eğitim Vip Dersane hizmeti ile Kızılay ‘da 8 er kişilik gruplarla Vip eğitim vermektedir. 

Kızılay ViP Dersane- Küçük Grup nedir?

Küçük grup ile eğitim Kızılay VİP Dersane ve Ankara Butik dersane lerin eğitim modelidir. Küçük gruplarda verilen eğitim etkinlikleri ise 6-8 kişiden oluşan gruplarda eğitim yönlendiricisi önderliğinde yürütülen etkinliklerdir. Kızılay Butik dersaneler ve VİP kurslarda, Küçük gruplarla öğrenim yöntemleriyle en iyi ulaşılabilecek olan eğitim hedefleri arasında nedenselleştirme ve problem çözme gibi yüksek seviyede entelektüel becerilerin geliştirilir. Düşünce, yorum ve tavırların oluşturulması; dinleme, konuşma, tartışma ve grup liderliği gibi kişiler arası iletişim becerilerinin kazanılması sayılabilir. Eğitimcilerin hepsi Kızılay ViP Dersane gibi küçük gruplar oluşturmanın tüm grup için faydalı olduğunu bilir. Küçük gruplar daha fazla insanın aynı anda konuşmasını, daha fazla sorunun sorulmasını sağlar, kişisel ilgiyi canlı tutarak grupta oluşan güvenlik hissini artırır ve katılımcıların birbirini tanımasına ve yeni ilişkiler oluşturmasına ön ayak olur.

Bizde Kızılay ViP Dersane olarak Kızılay şubemizle siz değerli öğrencilerimize en üst kalitede hizmet vermek için VİP eğitimi tercih ettik. Eksenim VİP Eğitim kursları TYT ve AYT YKS kursu Kızılay içinde Mezun kursu başta olmak üzere LGS KURSU dahil her gruba 8 kişilik sınıflarla eğitim vermektedir. Eksenim VİP dershanesi Kızılay’da küçük gruplara VİP eğitim hizmeti vermek için siz değerli öğrencilerimizi bekliyor.