Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Ankara YKS ve LGS Kursları

Ankara YKS ve LGS Kursları

Bireylerin Geniş bir toplumla iç içe olduğunun farkında olup üniversiteye yönelik hedeflerine ulaşmada YKS ve LGS Kursları ile olan ilişkilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu hedefleri etkileyen çevrelerden birisi de öğrencilerin aileleri ile ilişkileridir. YKS ve LGS Kursları na katılan her öğrenci farklı aileden ve çevreden gelen birbirinden farklı bireylerdir. Her öğrenci farklı özelliklere sahiptir. Ailenin eğitim durumu, Sosyo-ekonomik durum, mesleği gibi aile özellikleri öğrencilerin okul performansının önemli bileşenlerindendir.

YKS ve LGS Kursları ve başarı

Öğrenciler performans seviyesi, sosyal sınıf, kültür, cinsiyet, öğrenme hızı ve öğrenme tarzı gibi konularda farklılık gösterir. Farklılıklar öğretim,
Ankara YKS ve LGS Kursları, program, okul politikaları ve uygulamaları konusunda önemli etkiye sahiptir. Bu farklılıklardan birisi de öğrencilerin hazırbulunuşluğudur. Hazırbulunuşluk kavramı, bireyin belli davranış yeterliklerini gösterebilmesi için gerekli olan, fizyolojik ve psikolojik donanımları içermektedir. Ayrıca, Ankara YKS ve LGS Kursları nın yeterliği ve öğrencilerin geçmiş akademik başarısı öğrencilerin şimdiki başarı düzeyleri ile ilgilidir. Bu değişkenlerin öğrenme yaklaşımları üzerinde etkisi vardır. Öğrencinin geçmiş başarıları algılanan yeterlikleri ile önemli düzeyde ilişkilidir.

Marchant, Paulson ve Rothlisberg’e (2001) göre, öğrenci başarısını etkileyen diğer faktörler ise; ebeveynlik stilleri, katılımını içeren aile faktörleri ve aile öğretim stili ve okul atmosferini içeren okul faktörleri olarak iki grupta toplanır. Stewart’ın (2008) araştırmasına göre akademik başarının yordayıcıları bireysel düzey ve okulun ve Ankara YKS ve LGS Kursları nın yapısal değişkenleridir. Bireysel düzeydeki yordayıcılardan öğrenci çabası, akranlarla olumlu ilişkiler,  aile öğrenci görüşmesi ve öğrenci başarısını arttırmada önemli rol oynar. Okulun yapısal değişkenlerinden öğrenciler, okul iklimi, öğretmenler ve yöneticiler tarafından algılanan okul bağlılığının ise bireysel düzey değişkenlerine göre akademik başarı üzerindeki etkisi  fazla değildir.

Eksenim Vip Eğitim TYT ve AYT Üniversite hazırlık kursları ile 8-10 kişilik sınıflarda Ankara da Kızılay, Demetevler ve Çayyolu nda

Ankara YKS ve LGS Kursları

Etkili bir öğrenme için Ankara YKS ve LGS Kursları na katılan kişi öğrenme sorumluluğunu yüklenmeli ve öğrenmeye etkin olarak katılmalıdır. Ayrıca, öğrenmenin başarıya ulaşması için öğrenmeye en uygun stratejinin kullanılması gerekir. Akademik başarının bir bileşeni olarak bulunan öğrenme stratejilerini kullanarak birey, hem Ankara YKS ve LGS Kursları da derslerde daha başarılı olabilecektir. Hem de örgün eğitimden sonra yaşadığımız bilgi çağında kendisini geliştirebilecektir. Akademik başarı için, öğrenme için ayrılan zaman da ayrı bir öneme sahiptir.

Akademik öğrenme zamanının üç unsuru olan ayrılan süre, katılım oranı ve başarı oranı öğrenci başarısı ile ilişkilidir. Anagün’e (2011) göre, öğrenmeye ayrılan zaman ile öğrenmenin niteliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Öğrenciler zaman zaman tek başlarına ya da sınıfta öğrenemedikleri bilgileri aldıkları özel derslerle de öğrenebilirler Özel dersin dışında Ankara YKS ve LGS Kursları na da giderek de öğrenciler eksiklerini gidermektedirler. Ülkemizde geniş ölçekli sınavlara hazırlanmaya dönük hizmet veren YKS ve LGS Kursları na gitme geleneğinin yaklaşık kırk yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.