Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Ankara YKS ve LGS Dershaneleri

Ankara YKS ve LGS Dershaneleri

Ankara YKS ve LGS Dershaneleri nde Öğrenme dinamik bir süreçtir. İnsan yaşadığı müddetçe yeni şeyler öğrenir. Bir konuyu öğrenen insan artık öncekinden yeni ve farklı biri olur. Bu farklılaşma bireyin “davranış ve tavırlarını, belki de kişiliğini dahi değiştiren” bir farklılaşmadır. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir. Önceden yapamadığı şeyleri yapabilir hale gelir. Daha geniş bir tanımda, öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu çevreye yeni bir anlam yükler ve çevredeki konumunu yeniden belirler. Öğrenme değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde psikolog ve eğitimcilere göre öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşim kurması sonucu davranışlarında meydana gelen gözlenebilir, kalıcı, izli bir değişikliktir.

Ankara YKS ve LGS Dershaneleri nde öğrenme süreci belli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar hızlı gerçekleştiğinden insanlar bu aşamaları fark edemeyebilir. Gözlem ve algılama, uygulama ve sınama, anlama ve yorumlama, yansıtma (geçiş) öğrenme sürecini oluşturan dört aşamadır. Bu süreçte öğrenmeyi olumlu, olumsuz etkileyen, öğrenmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran bazı etkenler vardır. Bunlar öğrenenle, öğrenilecek malzemenin türü, öğrenme yöntemleriyle, ve öğrenme ortamı ile ilgilidirler. Güdülenme (motivasyon), yaş, zeka, olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali ve kaygı, önceki öğrenilenlerin aktarılması, bireysel farklılıklar, fizyolojik durum, dikkat, öğrenmeye ayrılan zaman, öğrencinin aktif katılımı bu etkenler arasındadır.. Öğrencilerin bireysel başarısı ailelerin sosyal statüsü, öz yönlendirmeli (düzenlemeli) öğrenme, öğrenme çevresinden aldığı geribildirimin niteliği ve sıklığı ve motivasyon standartlarının yanı sıra öğrenme-öğretme stratejileri arasındaki ilişkiler tarafından belirlenmektedir.

 Eksenim Vip Eğitim TYT ve AYT Üniversite hazırlık kursları ile 8-10 kişilik sınıflarda Ankara da Kızılay, Demetevler ve Çayyolu nda dershane ücretleri 2018

Ankara YKS ve LGS Dershaneleri,

Akademik başarı Ankara YKS ve LGS Dershaneleri, geçmiş ve mevcut aile, toplum ve okul deneyimlerinin birleşiminin bir fonksiyonudur. Bu süreç aile, toplum ve okul geçmişinin bütünlüğünü gerektirir. Öğrencilerin başarısı ve öğrenmeleri birçok faktörden etkilenir. Motivasyon, öğrencilerin okul başarılarını ve öğrenme ve uygulamanın tüm evrelerini etkileyen önemli bir değişkendir. Öğrenmenin en kritik boyutlarından biri olan motivasyon, aynı zamanda ölçülmesi en zor olanlardan biridir. motivasyon Organizmayı harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Organizmanın davranışta bulunmadan önceki süreçlerini (ilgi duyma, önem ve öncelik verme, ihtiyacı karşılama, istekli olma, ne isine yarayacağını anlama, harekete geçme) kapsamaktadır.

Ankara YKS ve LGS Dershaneleri, Öğrenme konuları da bireyi öğrenme için istekli kılacak ve harekete geçirecek bir şekilde sunulmalıdır Okulda ve sınıfta gözlenen öğrenme güçlüklerinin ve disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı motivasyon ile ilgilidir. Bununla birlikte, insan öğrenmesi birçok farklı formda olur. Bazı insanlar başarının getirdiği dışsal ödül (iyi not, para gibi) için bazıları da daha az görünen daha içsel sebepler (başarı, doyum gibi) için öğrenmektedirler.