Ana sayfa » Blog » Genel » Özel Üniversite Hazırlık YKS Kursları na Talebin Artması

Özel Üniversite Hazırlık YKS Kursları na Talebin Artması

Ankara Gerek dünyada gerekse ülkemizde özel derse ve Üniversite Hazırlık YKS Kursları na talep giderek artmaktadır.

  • Eğitimin hemen her kademesinde okulların kalite bakımından önemli farklılık göstermesi
  • Aynı okulda, aynı sınıftaki öğrenciler arasında bile öğrenme hızı ve başka faktörlerle farklılıkların sürmesi
  • Öğrencilerin / ailelerin nitelikli eğitim imkânlarından yararlanarak sosyal statüsü yüksek iş ve meslek sahibi olma istekleri ve bu nedenle kaliteli okulları tercih ve talep etmeleri
  • Bu farklılıklar ve yüksek talep karşısında kademeler arasındaki geçişlerin sınavlara dayalı olarak yapılması rekabet yaratmaktadır. Bunu aşmanın yolu da özel Üniversite Hazırlık YKS Kursları ndan veya özel ders almaktan geçmektedir.
  • Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan gibi Doğu Asya ülkelerinde özel ders ve Üniversite Hazırlık YKS Kursu daha yaygın olması, “başarının sırrının rekabeti tetikleyen çaba ve gayrette olduğu”na ilişkin inancın yaygınlığı,
  • Ankara Özel ders alan ve Üniversite Hazırlık YKS Kursları na giden öğrenci ve ailelerin diğerleri üzerinde oluşturduğu etkinin özel ders ve Üniversite Hazırlık YKS Kursu nu canlı tuttuğu,
  • Gelişmekte olan ülkelerde öğretmen maaşlarının düşük olması nedeniyle devlet okullarında çalışan öğretmenlerin ek kazanç için öğrencilerine okul zamanı dışında özel ders vermeleri… özel Üniversite Hazırlık YKS Kursları na talebi artıran nedenler arasında sayılmaktadır.

Ankara Özel Üniversite Hazırlık YKS Kursları;

“Fırsat eşitsizliğine neden olma, Üniversite Hazırlık YKS Kursu, kurs ve özel ders ücretlerinin ailelere ağır bir ekonomik yük getirmesi, birtakım bilgilerin öğrencilere kalıp hâlinde verilerek test teknikleri göstermek yoluyla öğretim yapılması, okulların yerine geçme durumuna gelmesi, eğitim etkinlikleri yapmamaları…” gibi gerekçelerle eleştirilmektedir.

Bu eleştirilere karşılık olarak MEB İç Denetim Birimi Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu’nda şu satırlar yer almaktadır: “Yapılan bu eleştirilere cevap olarak Üniversite Hazırlık YKS Kursları; fırsat eşitsizliği hakkında, konunun fırsat eşitsizliğinden ziyade olanak eşitsizliği olduğu, özel Üniversite Hazırlık YKS Kurslarına ödenen ücretlerin verilen dersler karşılığında yasal olarak makul bir rayiç üzerinden alındığı. ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin ücretsiz ya da burslu okutmak suretiyle sosyal dengesizlikleri gidermeye yardımcı oldukları. Üniversite Hazırlık YKS Kurslarıin olmaması durumunda özel ders ve kayıt dışılığın çok fazla artış göstereceği, bu durumda ücretlerin ise çok yüksek olacağı. özel Üniversite Hazırlık YKS Kurslarıde rehberlik servisleri, bilgi işlem merkezleri, veli seminerleri, paneller, konferanslar vb. kültürel sportif faaliyetler gibi eğitim etkinlikleri düzenlendiği. 50 bin civarında öğretmene istihdam sağladıkları için işsizliği azalttıkları, her türlü iş ve işlemlerinin kayıt altında olduğu, vergilerini ödedikleri ve Bakanlığın denetimine her zaman tabi oldukları şeklinde savunmalar yapılmaktadır.”