Ana sayfa » Blog » Genel » İyi bir kariyer için

İyi bir kariyer için

Küreselleşme ile ülkeler arası artan rekabet ortamı, hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş olmuştur. Bu değişimler şirketlerin çalışanlarını değerlendirme sürecine ve çalışanların kendi kariyerlerine bakışlarında önemli değişiklikler meydana getirir. Bireyler ileriye yönelik planlar yaparken üniversiteye hazırlık kursları ndan faydalanırlar, özel ders alırlar. Sonucunda özellikle üniversite dönemlerinde ileriki kariyerlerine yönelik somut hedefler koyabilmektedirler.

Bu süreç içerisinde insanlar yeteneklerinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varır, özel kurs ve özel ders alarak ihtiyaçlarını gidermeye ve kendi kişilik özelliklerini tanımaya çalışmaktadırlar. Ayrıca bu süreç içerisinde kariyerlerini etkileyebilecek üniversiteye hazırlık kursları, özel kurs ve sertifika programlarından istifade etmektedirler.

Bireyin mesleği ve mesleğinde huzurlu olup olmaması; toplumdaki sosyal yerini, yaşam tarzını, tutum ve düşüncelerini, ruhsal ve bedensel sağlığını kısaca hayatının tüm alanlarını etkiler. Bireylerin, mesleki tercihlerini yaparken ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda tercihlerini yapmaları hayatlarında daha mutlu bireyler olmaları açısından önemlidir.

Fakat her geçen gün meslek ve iş alanları çeşitleniyor. Mesleklerin önem düzeyleri değişkenlik gösteriyor. Buna bağlı olarak ta meslek seçimi karmaşık hale geliyor. Meslek seçiminin bireylerin almış olduğu eğitimlere bağlıdır. Bu eğitimlerin temelinde de TYT, AYT, YKS gibi sınavlara tabi olunması problemi daha karmaşık hale getirmektedir. Meslek seçimi ve kariyeri doğrudan etkileyen kurs seçimi çok ölçütlü karar verme problemine örnek teşkil etmektedir. Rehberlik servisi gibi karar vericiler Üniversite hazırlık kurslarında uygun seçenekler oluşturarak Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle çözüme ulaştırabilir.

İyi bir kariyer

Kariyer yaşam boyu devam eden dinamik bir süreç olup bir meslek seçmekle ve bir mesleğe girmekle son bulmamaktadır. Mesleğe hazırlık aşaması, mesleğe başlama ve meslekte devam etme planlı faaliyetlerini kapsamaktadır.  O halde bireylerin meslek seçimi kariyerlerini doğrudan etkiler. Bu doğrultuda günümüz gençliği kendisine iyi bir kariyer sunacak üniversiteleri seçme arzusundadır. İşletmeler ise değişen koşulların getirdiği ile birlikte, 1900’lü yıllardaki gibi çalışanına sadece iş güvencesi değil, iyi bir kariyer olanağı da sunma çabası içerisindedir.

İyi bir kariyer bekleyen bireylerin ve kariyer olanakları sunmak isteyen işletmelerin ortak çalışmalarında uyumluluk vazgeçilmez unsurdur. Öyle ki iş görenin nitelikleri ile işin gereksinimlerinin birbirlerine uygunluğunu değerlendirmek için 1900’lü yılların başlarında kariyer gelişimi teorileri ortaya çıkmıştır. Kariyer seçiminin doğru gerçekleştirilmesi, kariyer planlamasının etkinliğini arttıracak gerçek unsurdur. Bireysel kariyer planlama çerçevesinde kişi kariyerini seçerken birçok faktörden de etkilenir. Bu faktörler; kişilik gelişimi ve bireysel beklentiler, ailenin sosyoekonomik statüsü, mesleği ve toplumun birey üzerindeki etkileri olarak ifade edilebilir.