Ana sayfa » Blog » Kızılay Demetevler Özel Matematik Kursu » Ankara matematik özel ders

Ankara matematik özel ders

Eğitim, üretkenliğin ve ülkelerin ekonomik gelişme ve kalkınmasında en önemli etkenlerden biridir. Ankara matematik özel ders tavsiye isteyen aileler bilirler ki iyi ve kaliteli bir eğitim almanın gelecekte yüksek hayat standardına sahip olmanın anahtardır. Bu nedenle aileler çocuklarının eğitimine daha fazla önem gösterirler. Okul derslerine destek aramalarına yol açmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de ve dünyada öğrencilerin destek eğitim ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Ankara matematik özel ders gibi destek eğitime olan talep, daha yüksek gelire ve başarıya sahip olan bir beşeri sermaye için ihtiyaçtır. Bu nedenle aileler çocuklarının bilgi ve yeteneği arttırma amacıyla üniversite hazırlık kurslarına göndermek isterler. Okulda alınan derslerin yanında destek olarak alınan özel dersler de öğrencilere okulda ve gelecekteki iş yaşamlarına gerekli olan bilgi ve ecerileri kazandırmayı amaçlar.

Ayrıca Ankara matematik özel ders gibi tüm derslerden özel ders alan öğrenciler, üniversiteler ya da gelecek kariyerleri hakkında diğer öğrencilere göre daha fazla bilgi sahibi olurlar. Alınan özel dersler öğrencilerin ileride iş yaşamındaki başarılarıyla yakından ilgili olacağı düşünülen bilgi ve becerilerini güçlendirir. Destek eğitimler, özel dersler öğrencilerin hem kendilerinin faydalanabilecekleri hem de mensup oldukları toplumun faydalanabileceği öğrenmelerini geliştirir. Sonuç olarak özel dersler öğrencilerin beşeri sermaye kazandıkları bir mekanizma olarak görülebilir. Aynı zamanda bu çalışmalar okulda öğrenilmiş ya da öğrenilecek olan derslere yardımcı olarak öğretmenlerin iş yükünü de azaltabilir.

Ankara matematik özel ders ihtiyacı

Araştırmacılar bu alanda yapılan çalışmaları inceleyerek küçük ve büyük ölçekte nedenlerin öğrencilerin özel derse, kursa ihtiyaç duymasında etkili olduğunu bulmaya çalışmışlardır. Birçok çalışmanın ortak kanısına göre küçük faktörler hane halkının gelir seviyesi, anne babanın eğitim düzeyi ve kentleşmedir. Ailesi kentlerde yaşayan, yüksek gelire ve eğitim seviyesine sahip olan öğrencilerin Ankara matematik özel ders alması, düşük gelire ve eğitim seviyesine sahip akranlarına oranla daha yüksektir.

Bunun yanında öğrencilerin öğrenim gördükleri okul düzeyi ve ortalama hane büyüklüğü özel ders, kurs talebini etkilemektedir. Genellikle üst sınıflarda, özellikle okullarının son sınıflarında okuyan öğrenciler özel derse daha fazla talep göstermektedir. Kore, Türkiye ve Vietnam’da evdeki çocuk sayısı ile özel ders harcamaları arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Çocuk sayısı fazla olduğu için Türk aileler çocuklarının eğitimine daha az önem gösterebilmektedir.

Diğer bir çalışma öğrencilerin özel matematik dersi almanın öğrencilerin özel ders harcamalarını belirleyen faktörlerden birisi olduğunu savunmaktadırlar. Ancak bu faktörler ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin 1995 yılında 41 ülkede yapılan 3. Uluslararası Matematik ve Fen Çalışması (Third International Mathematics and Science Study – TIMSS) bu ülkelerin dörtte üçünde düşük akademik başarıya sahip öğrencilerin özel derse daha fazla harcama yaptığını göstermektedir. Ancak diğer dörtte birlik kısım ise tam tersi bir durum olduğunu göstermektedir. Bu da bazı ülkelerin özel dersleri iyileştirici bir strateji olarak gördüğünü, bazılarının ise güçlendirici bir strateji olarak gördüğünü göstermektedir (Won, 2001).