Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » YKS, TYT ve AYT Sınavları

YKS, TYT ve AYT Sınavları

Eski ismi YGS veLYS, yeni ismi ise TYT ve AYT sınavı nda  Sözel bölümde, adayların Türkçe’yi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunmaktadır.

 TYT ve AYT sınavı nda  Sayısal bölümde ise, adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. 

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Temel Yeterlilik Testi’ne tüm adaylar gireceği için bu sınavın soru ağırlığı Matematik ve Türkçe üzerine olacaktır. TYT olarak kısaltılan bu ilk oturumda öğrencilerden 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 120 soru var. Bu sorular dakika içinde cevap vermeleri istenecek.

AYT (Alan Yeterlilik Testi)

TYT sınavı ndan bir gün sonra yapılması planlanan ikinci oturum ise 40 Matematik 40 Türkçe 40 Fen Bilimleri 40 Sosyal Bilimler sorusu var. Bu test toplam 160 sorudan oluşmaktadır.  ve 180 dakikalık sürede öğrencilerden sınavı tamamlamaları istenmektedir. Adaylar kendi tercih edecekleri bölümlerin doğrultusunda soruları çözecekler. Baraj puanı 180 olarak belirlenen bu sınavın üniversite tercihindeki ağırlığı TYT sınavına göre daha fazla olacaktır.

TYT sınavı %40 oranında AYT ise %60 oranında tercih puanı olarak hesaplanacaktır.  TYT cevapları üzerinden 150 puan barajını geçen öğrenciler ikinci oturumda alacakları puanı kullanıp tercih yapma hakkı kazanacaktır.

Yapılan sınav sonucunda sözel ve sayısal bölümleri ile alt bölümlerinden hesaplanan standart puanlar kullanılarak TYT ve AYT puanı hesaplanmaktadır.

TYT ve AYT Sınavı ne ölçer

Yüksek  öğretim programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin çeşitli yönlerini ele alan bir çok araştırma yapılmıştır. Oral tarafından yapılan çalışmada lise başarı ölçüleri ile yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı puanlarının ne derece uyumlu olduğuna bakılmıştır. Araştırmada lise başarı ölçülerinde yansıyan zihinsel faktörler ile TYT ve AYT sınavı ndaki  testlerle yoklanan zihinsel faktörler arasındaki benzerliğin ortaya konmasına çalışılmıştır. Ayrıca derslerle ilgili sınıf geçme notlarından yararlanılmasına çalışılmıştır.

Sonuçta öğrencilerin lise başarı ölçüleri ile TYT ve AYT sınavı puanları arasında beklenen ölçüde bir uyum bulunur. Bu bakımdan sınava yöneltilen eleştirilerin yersiz olduğu ortaya çıkmıştır. YKS nin yüksek öğretimdeki başarıyı yordama gücünün araştırılması önerilmiştir.

Yapılan bir diğer çalışmada çok değişik orta öğretim programlarından gelen adayların yine çok değişik yüksek öğretim programlarına yerleştirilmelerinde kullanılan sınavın çeşitlendirilmiştir. Ve sistemi oluşturan iki basamağın aynı sınavlar olarak düşünülmesi ve ikinci basamak sınavı nın değişik yüksek öğretim programlarına daha uygun düşecek biçimde çeşitlendirilmesi önerilmiştir.