Ana sayfa » Blog » Kızılay Demetevler Özel Matematik Kursu » Özel Matematik Dersi

Özel Matematik Dersi

Yapılan araştırmalar başarılı öğrencilerin Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi ve özel matematik kursu aldıklarını göstermiştir. Çünkü öğrenciler en çok sayısal derslerde özellikle de matematik dersi nde zorlanmalarıdır. Sınava dayalı eğitim sistemimizde mezuniyet alanı ne olursa olsun özel matematik kursu alarak matematik dersinden başarılı olan öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşmektedirler. Bu sebepten dolayı veliler özel matematik dersi ni ve özel matematik kursunu çıkış kapısı olarak görmektedirler. İlköğretim okullarından başlayarak üniversite eğitimine kadar her kademede eğitim-öğretimin her alanında, özellikle meslek seçiminde özel matematik dersinin yeri çok önemlidir.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara Matematik dersinin Önemi

Öğrencilerin Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi başarıları, eğitimin her basamağında önemli yer tutmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ÖSYM’nin yaptığı her sınavda Ankara (TEOG, YGS, LYS, YKS (TYT ve AYT)) matematik sorularının sınav puanlarına etkisi çok yüksektir. Dolayısıyla matematik dersinin öğrencilerin normal eğitimlerinin yanında, gelecekte güzel bir üniversitede eğitim görmelerini sağlayacak mihenk taşı oluşturduğu görülmektedir. ÖSYM sınav istatistikleri incelendiğinde, bir önceki yıl üniversite giriş sınavına katılmış ancak bir yükseköğretim programına yerleşememiş adayların (mezun durumdaki öğrencilerin), sınava tekrar girdiklerinde kazanma oranlarının arttığı görülmektedir.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara Sınava ilk kez katılan orta öğretimin son sınıfında öğrenci durumunda olan adayların  ise aynı başarıyı gösteremediği görülmektedir. Bu sonuç, liseden mezun olmuş adayların mezuniyet sonrası, özel üniversite hazırlık kursları na katıldıklarını ve ya en azından özel matematik kursu gördüklerini göstermektedir. Böylece öğrenciler ortaöğretimde kazandıkları bilgi ve becerilerin üzerine yeni bir bilgi ve beceri ekleyerek sınavda bir önceki yıla göre daha başarılı olmaktadırlar.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara Özel Matematik Dersi Yapılan çalışmalar

Öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörler içerisinde üniversite kursları ve özel matematik dersi biraz daha öne çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde Üniversite hazırlık kursları ve sınav sistemi ile ilgili yapılmış çok çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Üniversite hazırlık kursları üzerine yapılan ilk çalışmalardan birisi Özgüven (1977) ’in “Üniversite hazırlık kurslarının Üniversiteye Girişe Etkileri” çalışmasıdır.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi için Duman (1984), Özkaya (1992) Üniversite hazırlık kursları ve işlevleri üzerine çalışmışlardır. Bununla beraber Arslan ve Öztürk (2001), Morgil vd. (2001), Kırbaç (2004) Üniversite hazırlık kursları öğrenci başarısındaki rolünü araştırmışlardır. Şirin (2000), Yiğit ve Akdeniz (2001), Cenk (2005), Yeşilyurt (2008), Gül (2009) öğrencilerin Üniversite hazırlık kursları yönelme nedenlerini, Biçer (2008) sınavı kazanıp bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin Üniversite hazırlık kursları karşı tutumlarını, Ekici (2005) öğrencilerin üniversite sınavına yönelik tutumlarını incelemişlerdir.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi için Yapılan araştırmalar

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi için Yılmaz vd.(2000), Doymuş vd.(2000), Atav vd.(2000) üniversite sınavlarında çıkan sorularla öğrencilerin başarısı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Özer ve Demir (2006), öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışmıştır. Okur (2002), YKS (TYT ve AYT) gibi Üniversite hazırlık kursları ortaöğretim düzeyinde, Öner (2007) ilköğretim düzeyinde matematik öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde çalışmıştır. Karadeniz (2005), Albayrak (2006), Ciuccı (2007) üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeyleri ve kaygıyla baş etme yollarını araştırmışlardır.

Kelecioğlu (2002) ve Ekici (2007) öğrencilerin sınav hakkındaki görüşleri ve sınavın öğrenimlerine etkisi üzerine yoğunlaşmış oldukları görülür. Literatür taraması sonucunda, yapılan çalışmaların genelde Üniversite hazırlık kursları işlevleri, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavı ndaki başarılarını etkileyen faktörleri tespit etmek üzerinedir. Bunun yanında üniversiteye giriş sınavları nın farklı niteliklerini belirlemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çalışmaların neticesinde Çetingül ve Dülger (2006)’in de çalışmasında belirttiği gibi ailelerin gelir durumları, eğitim düzeyleri, öğrencilerin okudukları lisenin niteliği, Ankara YKS (TYT ve AYT) gibi Üniversite hazırlık kursları devam etme veya özel matematik dersi almaları, mezuniyet alanları, yaşları ve cinsiyetleri gibi değişkenlerin üniversiteye girme başarısını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Buna rağmen Üniversite hazırlık kursları öğrencilerin ders başarılarına doğrudan etkilerini tespit etme üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuçlar

Gelecekleri gibi çok büyük önem taşıyan bu sınava hazırlanan öğrenci ve anne-babaları çok büyük emekler harcamakta ve fedakârlıklar yapmaktadırlar. Ülkemiz şartlarında yükseköğretim kurumları, öğrencilerin ilerde iş ve meslek sahibi olmalarında bitirmeleri gereken eğitim kurumları olarak ön plana çıkmaktadır (Coşkun, 2005). Matematik başarısını belirlemeye yönelik yapılan geçmiş. Araştırmalar göstermiştir ki, özel matematik dersi ve özel matematik kursu gibi bazı faktörler matematik başarısını etkileyebilmektedir.

Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi için Daha önce yapılan çalışmaların konusu matematik başarısını etkileyen en belirgin faktörler; özel matematik dersi, matematik tutumu, öğrenme-öğretme metotları, öğretmen, aile ve öğrenme ortamları olarak sınırlandırılmıştır (Yenilmez ve Duman, 2008). Öğrenciler tarafından zor, can sıkıcı bir ders olarak görülen matematiği, öğretmenler ise öğrenilmesi ve öğretilmesi zor, öğrenci ilgisi düşük bir ders olarak değerlendirmektedir (Öcalan, 2004). Ülkemizdeki lise düzeyindeki okul türlerinin fazla olması, okullardaki alan türü çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı öğrencilerin aldıkları özel matematik dersi eğitiminin farklılıklar gösterdiği düşünülmektedir.

Eksenim Vip Eğitim 2009 dan bu yana  Yenimahalle Demetevler Kızılay ve Ankara özel matematik dersi için ve özel matematik kursu vermeye başlamıştır.