Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Özel Dershane Eğitim

Özel Dershane Eğitim

Özel Dershane eğitimi özellikle, öğrencilerin bir üst eğitim basamağına geçişte ulusal sınavlardan geçirildiği ülkelerde yaygındır. Güney Kore, Hong Kong, Yunanistan, Japonya ve Tayvan gibi pek çok ülkede bir üst eğitim basamağına geçişte ulusal ölçekli merkezi sınavlar bulunmaktadır. Özel Dershaneler sistemi en çok bu ülkelerde görülmektedir. Türkiye’deki Özel Dershaneler sisteminin böylesi ulusal, merkezi sınavlar sonunda geliştiği düşünülmektedir. 

2012 yılında, yaklaşık 1,3 milyon öğrenci ve elli iki bin öğretmenle eğitim veren dört bin kayıtlı Özel Dershane bulunmaktaydı. Bu konuya, araştırmacıların ve akademisyenlerin ilgi göstermesi oldukça yenidir. Tansel (2013) Özel Dershanelerle toplumsal adalet konusunu araştırmıştır. Tansel ile Bircan (2005; 2006 ve 2007) Özel Dershanelerin yararlılığını, dershaneleri doğuran etkenleri ve daha başka yönlerini araştırmışlardır. Ayrıca Berberoğlu ile Tansel (2012) Özel Dershanelerde öğretimin yararlılığı üstüne düşünceleri incelemişlerdir. Türkiye’de Özel Dershanelerde öğretimin çeşitli yönlerine eğilen bu araştırmalar daha çok anket verilerine ve niceliksel yöntemlere başvurmaktadırlar.

Özel Dershanelerde öğretim konusuna Türk akademisyenlerin giderek artan ilgisinin boyutlarını gösteren başkaca araştırmalar arasında Altınyelken (2013), Nartgün, ve başkaları (2012), Baştürk ile Doğan (2010), Gök (2006; 2010), Akgün (2005), Güvercin (2005), Okur ile Dikici (2004), Morgil, Yılmaz ve Geban (2001); Morgil, Yılmaz, Seçken ve Erökten (2000) sayılabilir. Türkiye’de Özel Dershaneler ve üniversite giriş sınavları konusunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanmış bazı raporlar bulunmaktadır. Örneğin, Türk Eğitim Derneği (TED) çok sayıda öğrenciyi, ana-babayı, öğretmeni ve okul yöneticisini kapsayan geniş bir ankete dayalı bir rapor hazırlamıştır (TED, 2005). Bu raporun sonuçları, bu makalenin 3.6 sayılı bölümünde ele alınmıştır. Bağımsız bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Türkiye’deki üniversiteler konusunda bir rapor yayınladı.