Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » Butik Dershanelerin yapısı ve işleyişi

Butik Dershanelerin yapısı ve işleyişi

Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay Butik dershaneler Alternatif Eğitim Mekânları: Butik Dershane; Günümüzde adı değişen butik dershane, butikleşen dershanelerin, kentlerde bırakacağı yapılarının işlevi ya da bu yapıların yeni yüzünün ne olacağı tartışılmaktadır.

Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay Butik dershaneler ve Eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Bu sebeple eğitim sistemin yer aldığı mekânın özellikleri ile sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyum içinde olması gerekir. Eğitim binaları; öğretmen, öğrenci, araç, gereç ve donanım, butik dershane gibi eğitimin diğer girdi kaynaklarını bir araya getiren, barındıran zorunlu mekânlar olarak, eğitim ortamının en klasik ve temel ögelerinden birisi olma özelliğini taşırken nitelikli mekân kurgusunun, öğrencinin verimliliğini artırdığını kanıtlayan araştırmalar da mevcuttur.

Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay Butik dershaneler Günümüzde adı değişen dershane, butikleşen dershanelerin, kentlerde bırakacağı yapılarının işlevi ya da bu yapıların yeni yüzünün ne olacağı tartışılmaktadır. Ama zaten pek çok dershane binasının serüvenine baktığımızda; geçmişte farklı işlevler için tasarlanmış, inşa edilmiş ve bir dönem kullanılmış yapıların yeniden şekillendirilmeye çalışılması ile hemen hepsinin yeni işlevine yetemeyen, yabancı düşen yapılar olarak dershane binasına dönüştürülüp hizmet vermesi beklenmiştir.

Ankara Yenimahalle Demetevler, Kızılay Butik dershaneler hakkında bilgi edinebilir. Bu makale ile pek çok eğitim yapısından daha fazla kişiye temas etmesinden dolayı gerekli mekânsal kurguya sahip olarak öğrenci verimliliğini artırması gerekli neredeyse zorunlu alternatif özel eğitim kurumları olan butik dershane binalarına  bir açılım yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu makale de butikleşen dershanelerin değişim sürecinden dolayı yüz ve işlev farklılaşması sebebiyle değişikliklere maruz kalacak, bir yapı grubu olarak yok olmaya yüz tutacak dershanelere belge oluşturmayı da hedeflemektedir.