Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » LGS dershaneleri Ankara

LGS dershaneleri Ankara

Ülkemizde ilköğretimden ortaöğretime geçiş amacıyla, 2000 yılından itibaren sürekli değişen sınav sistemi uygulanmıştır. Bunlar; Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Ortaöğretime Geçiş Sistemi (Çoklu ve Tekli Seviye Belirleme Sınavları) ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) olmak üzere dört farklı sınav sistemi uygulanmıştır. Bu sınavlar sonucunda LGS dershaneleri Ankara da çoğalmıştır.

TEOG sınavı; 8’inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sınavda, her dönem iki okul gününe yayılarak yapılan, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin kendi okullarında sınava girer. Geçerli bir mazereti sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavının yapıldğı bir sınavdı. LGS dershaneleri Ankara da varlıklarına devam etmiştir. TEOG sınavında değerlendirmenin iki döneme yayılması, puanlamada yanlışın doğruyu götürmez. Mazeret sınavı yapılması, okul puanlarının etkisi öğrencilerin sınava yönelik kaygı, stres ve korku gibi olumsuz duyguları azaltmıştır.

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere 2017 yılında ortaöğretime geçiş sisteminde yeniden değişikliğe gidilmiştir. 2014 yılından itibaren uygulanan TEOG kaldırılıp yerine LGS getirilmiştir.

Sınav sistemi ve LGS dershaneleri Ankara

Yeni sınav uygulamayla, liselere sınavla öğrenci alacak olan ortaöğretim kurumları ve adrese dayalı öğrenci alacak ortaöğretim kurumları olmak üzere okullar iki kategoriye ayrılmıştır. Merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarıdır. İsteyen öğrencilerin ise sınava girebileceği bu yeni uygulamada sekizinci sınıf öğrencilerine, sekizinci sınıf öğretim programı içeriğini kapsayan sınav yapılacaktır. Bu nedenle liselere hazırlanmak isteyenler LGS dershaneleri Ankara aramaya başlamışlardır.

Bu sınavda, sözel ve sayısal olmak üzere iki alandan toplam 90 sorudan oluşan, aynı gün içerisinde yapılacak iki oturumlu çoktan seçmeli bir sınav uygulanacaktır. Sosyal Bilgiler, Türkçe, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin oluşturduğu sözel alanda toplam 50 soru olup sınav süresi 75 dakikadır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin oluşturduğu sayısal alanda toplam 40 soru olup sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda düzeltme formulünün (3 yanlış bir doğruyu götürür) uygulanacağı belirtilmiştir. Yapılan açıklamalardan, sınavla girilen liselerin kontenjanının %50’lilerden %10’lara çekileceğinin anlaşılmasıyla öğrenci, veli ve öğretmenler değişen sınava yönelik hazırlıklara başlamışlar, LGS dershaneleri Ankara kurslara kayıt olmaya başlamışlardır.

Eğitim sistemlerindeki bu rekabetçi süreçte baskılarla baş edebilmek ve sıralamada öne geçebilmek amacıyla veli ve öğrencilerde özel ders alma, LGS dershaneleri Ankara ne gitme eğilimi görülmektedir. Öğrencileri sınavlara hazırlamak ve derslerine takviye vermek amacıyla faaliyet gösteren özel dershanelerin 2014 yılında kapatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin talepleri doğrultusunda sınava hazırlık ve derslere takviye kursu niteliğinde destekleme ve yetiştirme kurslarını kendi açmıştır. Öğrenciler okul bünyesinde açılan ve ücretsiz yararlanma imkanı sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi gösterdiklerini ve bu kurslardan yararlandıklarını ifade etselerde LGS dershaneleri Ankara yerini tutmamaktadır. Ayrıca kurslar öğrencilerin hem ders hem de sınav başarısını olumlu yönde etkiler. Bununla birlikte sınavlara özel olarak hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel sektörde alternatif bulunmaktadır.  Destekleme ve yetişme kurslarında görev yapan öğretmenlerin sınava hazırlık çalışmalarındaki sorumluluklarının arttığı söylenebilir.