Ana sayfa » Blog » Kızılay Demetevler Dershane önerisi » Ankaranın en iyi LGS dershanesi

Ankaranın en iyi LGS dershanesi

Eğitim çıktıları, eğitimin daha önceden belirlenmiş hedefleri ile değerlendirilmektedir. Bu çıktılar en kolay şekilde akademik başarıyı belirlemeye dönük olarak yapılan sınav sonuçlarıyla belirlenmektedir. Bu sebeple eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması öncelikli konu haline gelmiştir. Bu etki Ankaranın en iyi LGS dershanesi bu sebeple farklılık gösterir. Okulöncesinden başlayarak yükseköğretime kadar eğitimdeki sıkıntılar ve başarısızlıklar kamuoyunun ve ilgili eğitim camiasının gündeminde yerini korur. Lisede öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesinde daha önceki eğitim kademelerindeki sınavların ve gittikleri LGS kurs yada dershanelerin büyük payı bulunur. Bu yüzden lisedeki mevcut başarı durumun daha iyi görülebilmesi için eğitimde kaliteyi artırmak için yapılanlar artmıştır. Avrupa’da eğitim sistemlerinde tartışmalara yol açan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA: Programme for International Student Assessment), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study) gibi uluslararası araştırmalarının sonuçlarıyla daha da ileriye gitmiştir.

Ankaranın en iyi LGS dershanesi, PISA SONUÇLARI

Türkiye’nin uluslararası düzeyde katıldığı ve ülkenin genel performansını gösteren PISA’daki testlerde alınan ortalama puanlar genel ortalamanın altında yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin başarısına etki edecek Ankaranın en iyi LGS dershanesi ne ihityacı artırır. Ayrıca, bu sınavda alınan puanlar kadar önemli bir diğer konu da öğrencilerin yeterlik düzeylerine göre gösterdiği dağılımdır. Matematik, Okuma ve Fen Bilimleri testlerinde 2. düzey, temel yeterlik düzeyi olarak tanımlanır. Bu düzeyin altındaki öğrencilerin toplumsal yaşama aktif katılım için gerekli becerileri edinememiş olduklarının göstergesidir. Bunun yanında, 5 ve 6. düzeylerde yer alan öğrencilerin üst düzey ve eleştirel düşünme becerilerini içselleştirmiş oldukları belirtilir. Üstün performans olarak adlandırılan bu düzeylere erişebilmiş öğrencilerin gelecekte yeni bilgi ve teknoloji üretiminde yol oynayabilecek kadar beceri edindikleri tahmin edilir.

Türkiye’nin ağırlıklı olarak PISA 2009 ve PISA 2012’deki başarısı çok düşüktür. Okuma becerilerinde 3 ve 4. yeterlik düzeyinde, matematik ve fen bilimlerinde ise temel yeterlik düzeyi olan 2 ve 3. yeterlik düzeyinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde 4, 5 ve 6. yeterlik düzeyinde bulunan, yani üstün performans gösteren öğrencilerin sayısı OECD ülkelerindekilerle karşılaştırıldığında oldukça azdır. Ankaranın en iyi LGS dershanesi bu tür çalışmalarla ilgilenmez. Bu Eğitim sisteminin sorunudur. Bununla birlikte, Türkiye’de yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları da PISA sınavından elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Matematik ve fen alanında Türkiye ortalaması oldukça düşüktür. Örneğin, yıllar bazında 19 ile 23 arasında değişen soru sayısı bulunan testler arasında Matematikte test ortalaması 2008 yılında altıncı sınıfta 4.59, yedinci sınıfta 5.2; 2009 yılında ise altıncı sınıfta 2.38, yedinci sınıfta 2.40 ve sekizinci sınıfta 2.35; 2010 yılında altıncı sınıfta 4.66, yedinci sınıfta 4.64 ve sekizinci sınıfta 5 tir. Aynı şekilde fen başarısı da matematik başarısı seviyesinde bir seyir göstermektedir.