Ana sayfa » Blog » Kızılay Demetevler Dershane önerisi » Ankara LGS dershane önerisi

Ankara LGS dershane önerisi

Ankara LGS dershane önerisi için sınav kaygısını giderici çalışmalar önemlidir. Sınavlar arttıkça Sınav kaygısını azaltmaya yönelik çeşitli müdahalelerin etkililiği konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda sınav kaygısına uygulanan müdahalelerin içeriğinin genellikle bilişsel davranışçı temelli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sınav öncesinde yaşadıkları sınav kaygısını ve bu kaygıya neden olan durumlarını 10 dakika süresince yazmaları onların sınavdan önce kaygılarını azaltmalarına ve rahatlamalarına yardımcı olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu öğrencilerin sınav notlarında artış olduğu görülmüştür.

En iyi öneri öğrenciyi rahatlatan dershanedir. Başka bir çalışmada öğrenciler üzerinde uygulanan gevşeme ve nefes egzersizlerinin öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Uygulanan Sınavdan önce öğrencilerin kendilerini güvenli bir ortamda ve de onları rahatlatan bir ortamda hayal etmeleri de sınav kaygılarınıı azaltır. Bunun yanında o ortamları gözlerinde canlandırmalarının sınav kaygısını anlamlı bir şekilde düşürdüğü bulunmuştur. Ankara LGS dershane önerisi vermiyoruz, kaygıları gideriyoruz.

Üniversite öğrencilerine geçmişteki başarılarını ve herhangi bir sorunla nasıl başarılı bir şekilde baş ettikleri düşünmeleri istenmiştir. Ardından öğrencilerin başarılı olduklarından sonra hissettikleri mutluluk, keyif ve gurur gibi olumlu duyguları tanımlamaları istenmiştir. Onların bu başarıların onlar için nasıl bir anlam ifade ettiğini yazmaları istenmiştir. Bu çalışmaların öğrencilerin sınav kaygısını azalttığı görülmüştür.

Sınav kaygısı için Ankara LGS dershane önerisi

İlkokul öğrencileri üzerinde yapılan diğer bir araştırmada öğretmenlerin sınavlarıı tehdit olarak algılanmasına neden olabilecek açıklamalar yaptığı bu nedenle öğrencilerin daha fazla sınav kaygısı yaşadığı gözlenmiştir. Diğer bir çalışma öğretmenlerin sınavla ilgili sınıf içinde verdiği bilgilerin ve bu bilgileri paylaşma şekillerinin öğrencilerin sınav kaygısını etkilediğini ortaya koymuştur. Ankara LGS dershane önerisi almadan bu durumları gözönüne alınız.

Öğretmenlerin sınavın sonuçları hakkında öğrencilerle konuşmaları ve “elinden gelenin en iyisini yapmazsan başarısız olursun” ifadesi yanlıştır. Ankara LGS dershane önerisi verirken “bu sınav başarını ve akademik yeteneklerini göstermen için bir fırsat” ifadelerinin kullanılması gerekir. Ergene (2003), sınav kaygısını azaltmaya yönelik yapılan deneysel çalışmaların etkililiği üzerine  meta-analiz çalışması yapmıştır. Bu çalışmada müdahale programlarının yaklaşımlarını, sürelerini ve çeşitlerini incelemiştir. Sınav kaygısı azaltmaya yönelik yapılan araştırmalarda yapılan uygulamaların yaklaşık 201 ve 350 dakika arasında etkili olurken bu süreyi geçtikçe terapinin etkililiğinin azaldığı görülmüştür.

Sınav kaygısını önlemek için yapılan grup terapilerinde orta düzeyde etki büyüklüğü bulunur. Ankara LGS dershane önerisi alacaksanız, sınav kaygısını dikkate alın. Bireysel terapilerde daha düşük etki büyüklüğündedir. Öğrenciler diğer öğrencilerin bakış açısıyla sınav kaygısına yaklaşmaları ve alternatif çözümler bulmaları bu grup terapilerinin daha etkili olmasını sağlamıştır. Grup terapileri sayesinde sınav kaygısıyla başa çıkma becerilerinin günlük hayata yansıtılmasını kolaylaştırır. Hem bireysel hem de grupla birlikte yapılan müdahalelerde etki büyüklüğünün fazla olduğu saptanmıştır.