Ana sayfa » Blog » YKS hazırlık kursu » Ankaradaki Dershaneler

Ankaradaki Dershaneler

Dershaneler başta Ankaradaki Dershaneler ülkemizde yaygın egitim kurumlarından biri olarak hizmet vermektedir. Ülkemizde varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarına  dayanan özel dershaneler de başlangıçta yetişkinler eğitim görürlerdir. Verilen kurslar ise yabancı dil, sanat, ticaret ve ev ekonomisi gibi alanlarda  düzenlenmişti. 1930’lardan sonra ise öğrenci yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlenmeye baçladı. hızlandırılmış yks kursu Ankara.

yks hazırlık kursu Ankaradaki Dershaneler 1981 yılında ‘’eğitimde fırsat eşitliğini bozduğu’’ gerekçesiyle kapatılmaya çalışıldı. Ancak 11 Temmuz 1984 tarihli ve 3035 sayılı kanunla varlıklarını sürdürdüler. Ve giderek sayılarını arttı. Günümüzde özel dershanelerin amacı ve kapsamı hakkındaki bilgiler Mayıs 2011/2644 tarih ve sayılı Tebligler Dergisinde yayınlanan Milli Egitim Bakanlıgı Özel Dershaneler Yönetmeliginde yer alır. hızlandırılmış yks kursu Ankara.

Ankaradaki Dershaneler Milli Egitim Bakanlıgı Özel Dershaneler Yönetmeliginde dershanelerin amacı ögrencileri;

  1. a) Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve o alanda bilgi düzeylerini artırmak.
  2. b) Bir üst okulun giriş sınavına hazırlamak.
  3. c) Kamu veya özel kuruluşlarca yapılan sınavlara hazırlamak.
  4. d) Belirli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmektir. hızlandırılmış yks kursu Ankara.

Ankaradaki Dershaneler YKS hazırlık

YKS hazırlık kursu Ankara Her geçen gün giderek artan, Milli Egitim Bakanlıgı verilerine göre 2011 yılına göre ülke genelinde faaliyet gösteren özel dershane sayısı 81 ilde 4 binden fazladır.

Ankaradaki Dershaneler Ülkemizde uygulanan sınav sayısının fazlalığı özel dershanelere olan talebin bu kadar artmasına neden olmuştur. Bu özel dershaneler ilköğretim örgencilerinden mesleki sınavlara hazırlanan üniversite mezunlarına kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir. Özellikle lise öğrencilerinin büyük bir kısmı için üniversiteye girmenin yolu özel dershanelerden geçmektedir. hızlandırılmış yks kursu Ankara.

Ankaradaki Dershaneler Örgün eğitim kurumlarında gerekli eğitimi alan öğrenciler özel dershane eğitimine neden gereksinim duyarlar?. Bu konu eğitim sistemimizdeki nitelik sorununu akla getirir. Bu tartışmanın öğretme-öğrenme sürecinin sorumlusu olan öğretmenlerin sınıf içi davranışlarından, sınıf mevcutlarının fazlalığından kaynaklanması muhtemeldir. Çünkü ögretim hizmetinin niteliğini büyük ölçüde öğretmen davranışları ve sınıf mevcutları belirlemektedir. hızlandırılmış yks kursu Ankara.

Ankaradaki Dershaneler içinde Tasarlanmış eğitim durumlarını gerçekleştirmede, yani öğrenme yaşantılarını örgencilere yansıtmada asıl sorumlu öğretmenlerdir. Bu nedenle gerek özel dershane gerek okul öğretmenlerinin sınıf içi davranışlarının belirlenmesi bu kurumlardaki eğitimin kalitesinin ortaya konmasını sağlar. Ülkelerin eğitim sistemlerinde bu derece yeri olan özel dershanelerin dersleri ne şekilde işlediğinin ortaya konması ve ögretme-ögrenme sürecinde geçerli ögrenmelerin oluşmasını saglar. İlkelerin gerek özel dershane gerekse okul öğretmenleri tarafından ne faaliyete geçirildiğinin belirlenmesi önemli görülmektedir. hızlandırılmış yks kursu Ankara.