Ana sayfa » Blog » Ankara sınavlara hazırlık dershanesi » YKS (AYT ve TYT Kursu)

YKS (AYT ve TYT Kursu)

İnsanların daha çok öğrenme isteği duyması okul sistemi dışında ücretle ders alma ‘özel ders’ ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle bazı sanat dallarında (müzik, resim gibi) eskiden beri tanınmış isimlerden özel ders almak bir ayrıcalık olarak görülmüştür. Okul yolu ile öğrenme sistemi gelişmiştir. Sonra daha çok öğrenme, daha iyi öğrenme isteği ile beraber, ücretle ders alma ihtiyacını devam ettirmiştir. Bununla da ücretli (paralı) öğretim yapan kurumlar oluşmuştur. Türkiye’deki adıyla Ankara  YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu) olan ‘Özel Öğretim Kurumları’ doğmuştur (Kasımoğlu, 2010).

YKS (AYT ve TYT Kursu) kursları kurulmaya başladıkları ilk dönemlerden bu yana tartışmalara konu olmuştur. Türkiye’de  özel kurslarını bazıları eğitim sisteminin handikabı olarak görür. Bazıları ise eğitim sistemindeki eksiklikleri gideren kurumlar olarak gören iki farklı bakış açısı mevcuttur. Bugün ise üniversite hazırlık kursları yapmış oldukları öğretimle, eğitimde önemli bir sektör oluşturur. Buralardaki eğitimin niteliğinin ve kalitesi sürekli tartışılma konusu olmuştur.

YKS (AYT ve TYT Kursu) kursları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) izni ile açılabilen özel eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda çalışan öğretmen ve diğer personelin atama ve yükseltme gibi işleri özel dershanelerce, denetim ve değerlendirme işleri MEB tarafından yapılmaktadır. YKS (AYT ve TYT Kursu) kursları daha çok merkezi sınavlara hazırlık eğitimi vermektedir. Türkiye’de üniversiteye giriş sınavı da dâhil olmak üzere farklı birçok merkezi sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar arasında en çok öne çıkan üniversiteye giriş sınavıdır.

Ankara YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu)

Türkiye’de özel kurslar ilköğretim okulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, yabancı dilden bilgisayara kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim vermektedir. Özel destek öğrenimine diğer bir deyişle  LGS ve YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu) na olan yüksek talebin kökünde, ortaöğretime ve üniversitelere geçişte yapılan ulusal seçme sınavları yatmaktadır. Çünkü özel kurslara katılanlar daha “iyi” ortaöğretim okullarına ve daha “saygın” üniversitelere gidebilecektir. Sonuçta iş piyasasında daha yüksek ücretli işlere girerek başarılı olacaktır. Veyahut gerek devlet gerek toplum katında daha etkili konumlara erişebileceklerdir (Tansel, 2013).

Ülkemizde örgün eğitim kurumları okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim (üniversite) olarak kademelenmektedir. Günümüzde, kademeler arası geçişler (ortaokul lise arasında ve lise-üniversite arasında) merkezi sınavlar aracılığıyla gerçekleştirilir. YKS TYT AYT LYS YGS kursları sadece ortaöğretim kademesindeki öğrencilere değil ilköğretim, ortaöğretim ve mezun grupta yer alan tüm öğrencilere hizmet vermektedir.

Kızılay YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu)

YKS (AYT ve TYT Kursu) kursları örgün eğitimi destekleyici hizmet vermektedir. Örgün eğitimin dışında çalıştıkları için birer yaygın eğitim kurumudurlar (Okçabol, 1996). Üniversite hazırlık kursları ayrıca belli alanlarda ilerlemek, araştırma ve inceleme yapmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha fazla bilgi ve yeteneğe ulaşmak isteyen öğrencilere gerekli koşul ve ortamı hazırlamakta, bu öğrencileri teşvik etmektedir (Babacan, 1999).

Özellikle son yıllarda yükseköğretime olan talep artışı ile arzı arasında sağlıklı bir denge kurulamamış ve üniversite giriş sistemi tıkanma noktasına gelmiştir. Bu talep fazlalığı, ortaöğretim kurumları arasında hiyerarşik bir yapının doğmasına yol açmıştır. Tüm bunların sonucunda üniversite hazırlık  YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu) sektörü giderek büyümüş, etkinleşmiş ve resmi eğitime destek olan bir sistem haline dönüşmüş ve toplumdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla özel teşebbüsler eğitim sektörüne yönelmişlerdir (Okur ve Dikici, 2004; Coşkun, 2005; Baran, 2014).

Örgün eğitim sisteminin rekabete yönelik bir programı olmadığından öğrenci ve veliler, ekonomik olarak en uygun yeri, YKS Kursu (AYT ve TYT Kursu) tercih etmektedir. Bu durum bir taraftan ticari bir fırsat olarak algılanırken, diğer taraftan dershaneler yaygınlaştıkça ücretleri düşen bu kurumların toplumun her sınıfına özel öğretim hizmetinin taşınmasını sağlamıştır (Erdem, 2011)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* Mukadder BOYDAK ÖZAN** Hakan POLAT*** Seda GÜNDÜZALP**** Zübeyde YARAŞ**