Ana sayfa » Blog » Ankara Kızılay Yenimahalle Online YKS, LGS Kursu » Sayısal Yaz Kursu -Optik

Sayısal Yaz Kursu -Optik

ANKARA UZAKTAN ONLİNE TYT KURSLARI

Dünyadaki küreselleşmenin ve buna bağlı olarak üniversiteye hazırlık YKS kursları gibi eğitim alanında rekabet artmıştır. Korona virüsü ile hayatımıza giren Online eğitim, Uzaktan eğitim kendini sürekli yenileyen ve bilgi ve becerilerini geliştirme çabası ve ihtiyacı içerisinde olan öğrenciler için iyi bir alternatif haline gelmiştir. Ayrıca, zaman ve mekan sınırlılıkları nedeniyle almak istedikleri bazı dersleri alamayan ve ilgi duydukları bazı konularda kendilerini geliştiremeyen YKS ve TYT kursları ile hazırlanan bir çok liseye hazırlık ve üniversite öğrencisi için de uzaktan online eğitim uygulamaları cazip bir alternatif öğrenme ortamı olmuştur.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerinden fiziki olarak ayrı olduğu, uzaktan online eğitim dünyada ve Türkiye’de birçok üniversite ve özel kuruluş tarafından uygulanmaya başlamıştır. Ankara Online Uzaktan eğitim YKS ve TYT dershaneleri ve kurslarının yanı sıra, üniversiteye ve liseye hazırlık için örgün öğretimin meydana geldiği yerlerden farklı planlı bir öğrenme ve öğretimdir.

Öğretim yöntemi ne olursa olsun bütün derslerin ve programların sunumunda kalite önemlidir. A.B.D.’de uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalar yürüten ve çevrimiçi öğrenmenin kalitesini arttırmak için çalışan Çevrimiçi Öğrenme Konsorsiyumuna göre öğretmen doyumu uzaktan eğitimin kalitesini belirleyen en önemli etkendir.

ANKARA UZAKTAN ONLİNE LGS, TYT KURS YAPILARI

TYT kurslarında farklı düzeylerde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sistemleri vardır. Açık kaynak kodlu ücretsiz erişime sahip öğrenme-idare sistemlerinin Ankara TYT dershaneleri ve TYT kurslarında her düzeyinde yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte ticari amaçla geliştirilen öğrenme idare sistemlerinin de YKS (AYT ve TYT)’ye hazırlık kurslarında internet üzerinden eğitim vermek amacı ile kullanıldığı gözlenmektedir. Kullanılan her uzaktan eğitim sistemin maliyet, tasarım özgünlüğü ve aktarılabilen içerik zenginliği gibi başlıklarda avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu üstünlükler ve sınırlamalar ise internet üzerinden verilecek TYT kurslarında disiplinlere göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bazı YKS (AYT ve TYT)’ye hazırlık kurslarının da birden fazla öğrenme idare sistemini bünyelerinde farklı disiplinlerde kullanarak, öğrenme idare sistemlerini daha verimli kullanmaya çalıştıkları gözlenmektedir.

Bilgisayar ve internetin sunmuş olduğu farklı formatlarda veri aktarma ve iletişim olanağı, internet üzerinden verilen eğitimi Ankara’da LGS, TYT dershaneleri ve hazırlık kurslarında popüler duruma getirmiştir. Ankara’da YKS (AYT ve TYT)’ye hazırlanan bir çok liseye hazırlık ve üniversite öğrencisi değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak için özellikle internet üzerinden çeşitli programlar ile eğitim hizmetleri almaktadır. Bu programların zaman içerisinde artış gösterdiği gözlenmektedir.

Yakın zamanda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin güçlü yönlerini birleştiren harmanlanmış öğrenme uygulamalarının LGS, YKS (AYT ve TYT)’ye hazırlık kurslarının bütün kademelerinde ve disiplinlerinde yaygınlaşacağı beklenmektedir. Gelişen dünya ile birlikte değişimin kaçınılmaz olduğu ve bilgiye erişim olanaklarını geliştiren TYT dershaneleri ve kurslarının arz talep dengesinin hızla değişmekte olduğu bu ortamda, rekabet güçlerini arttırma girişimleri şaşırtan bir hızda ilerlemektedir. Bu doğrultuda YKS (AYT ve TYT)’ye hazırlanan bir çok liseye hazırlık ve üniversite öğrencinin  ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, tamamen veya kısmen internet üzerinden verilen eğitimin kurslarda yakın zamanda bir standart olması beklenmektedir.