Ana sayfa » Blog » LGS kursları Kızılay Demetevler » Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri-3

Ankara LGS dershanesi nin Dolaylı İşlevleri-3

2.8. Öğrencilere Çalışma Alışkanlığı Kazandırma:

Üniversite giriş sınavında başarının belli BİR YÜZDESİ sürede çok sayıda doğru soru çözmeye bağlıdır. Buda “konu odaklı” bir öğretim programının içinden gelen öğrencileri daha iyi öğrenmek yerine daha pratik yöntemlerle zamana karşı çok soru çözmeye iter. Öğrenci konuları gerektiği gibi öğrenmek yerine, soruları özel pratik tekniklerle çözmenin yollarını arar. Bunun içinde Ankara LGS dershaneleri, Ankara LGS Hazırlık Kursu, Ankara LGS dershanesi ne gitmekte ve buna uygun yayınlardan yararlanmaktadırlar.

Ankara LGS dershaneleri, Ankara LGS Hazırlık Kursu, Ankara LGS dershanesi ne gelen öğrenci kendini hızlı bir tempoyla çalışan bir kurumun içinde bulmaktadır. Alışık olduğu “konu odaklı” eğitim sisteminden çıkıp pratik yöntemlerle zamana karşı yarışmaya başlar. Ancak sınav sistemini Ankara LGS dershaneleri, Ankara LGS Hazırlık Kursu, Ankara LGS dershanesi değil ÖSYM geliştirmiştir ve dershaneler de bu sistemin bir sonucudur. Ankara LGS Hazırlık Kursu bu anlamda sadece ticari bir kurum değil aynı zamanda farklı işlevleri de olan kurumlardır.

Eksenim Vip Eğitim LGS, YKS kursları ile 8-10 kişilik sınıflarda Ankara da Kızılay, Demetevler ve Çayyolu nda

2.9. Fırsat Eşitliği Sağlama/ma:

Genel olarak “Fırsat Eşitliği” kavramı, kaynaklara ulaşabilme ya da onlardan yararlanabilme de eşitliktir. Ankara LGS dershaneleri bu yönü ile eğitimde fırsat eşitliğine destek olur.  “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kavramı ise, eğitimsel kaynaklara ulaşabilme ya da onlardan yaralanma eşitliğini ifade eder. Özellikle demokratik toplumlarda, hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin İSTİDAT ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansıdır. “Eğitimde fırsat eşitliği” kavramı, bugün eğitim sosyolojisini ilgilendiren önemli konulardan biridir. Bu kavram, “eşitlik” kavramının eğitime yansımasıdır. Yani eğitim hizmetlerinden faydalanmada eşitlik söz konusudur. Tüm öğrencilerin yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eşit şansa sahip olmalarıdır.

Ankara LGS dershaneleri fırsat eşitliğini engellemez. Eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen etmenleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz: Ekonomik etmenler, siyasal etmenler, coğrafi etmenler, toplumsal etmenler,  bireysel farklılıklar ve parasız yatılılık, burs ve yardım programları.